Ifølge statistikk returnerte 29679 israelere til Israel i de siste to årene, skriver Israel Hayom. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at hver returnert statsborger er et unikt bidrag til utviklingen av Israels dynamiske økonomi. Omtrent like mange israelere returnerte til sitt hjemland i perioden fra 2007 til 2009 som en del av en bevisst regjeringspolitikk gjennomført som et program kalt "returner hjem til Israels 60-årsjubileum."  29568 utvandrede israelere fat veien tilbake til Israel disse årene. Programmer ble laget for å lokke utvandrede israelere tilbake for å bidra til den israelske økonomien. For å stimulere hjemreiser ble det lokket med økonomiske fordelspakker, inkludert skattelettelser, hebraisk språkopplæringsklasser for barna, faglige råd og orientering, hjelp med jobbplasseringer og mer, skriver Israel Hayom. «Dette er en suksess for regjeringen og landet," sier den ansvarlige statsråden Sofa Landver (bilde). "Programmet møtte sine mål til minimale kostnader og hver retur statsborger er et unikt bidrag til utviklingen av vårt dynamiske økonomi," sier statsminister Benjamin Netanyahu.

Ifølge statistikk returnerte 29679 israelere til Israel i de siste to årene, skriver Israel Hayom. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at hver returnert statsborger er et unikt bidrag til utviklingen av Israels dynamiske økonomi. Omtrent like mange israelere returnerte til sitt hjemland i perioden fra 2007 til 2009 som en del av en bevisst regjeringspolitikk gjennomført som et program kalt “returner hjem til Israels 60-årsjubileum.”  29568 utvandrede israelere fat veien tilbake til Israel disse årene.

Programmer ble laget for å lokke utvandrede israelere tilbake for å bidra til den israelske økonomien. For å stimulere hjemreiser ble det lokket med økonomiske fordelspakker, inkludert skattelettelser, hebraisk språkopplæringsklasser for barna, faglige råd og orientering, hjelp med jobbplasseringer og mer, skriver Israel Hayom.

«Dette er en suksess for regjeringen og landet,” sier den ansvarlige statsråden Sofa Landver (bilde). “Programmet møtte sine mål til minimale kostnader og hver retur statsborger er et unikt bidrag til utviklingen av vårt dynamiske økonomi,” sier statsminister Benjamin Netanyahu.