Ingen bruker mer til forskning og utvikling, men grupper av israelitter er dårlige til å delta i arbeidslivet og militære utgifter tynger økonomien. Og så har de en cottage cheese-krise. Det oppsummerer Verdens handelsorganisasjon WTO i en fersk vurdering av Israels handelspolitikk. Landet får ros for sin innovasjonspolitikk.  Israel bruker 4,4 prosent av brutto nasjonalprodukt til forskning og utvikling i sivil sektor. Det er den høyeste andelen i verden ifølge WTOs handelspolitiske gjennomgang av Israel, skriver abc Nyheter.  WHO-rapporten omtaler også Israels landbrukspolitikk, som i likhet med Norge preges av markedsregulering og tollvern. Det utløste ifølge WTO et folkelig opprør lik den norske smørkrisen, mot mangel på cottage cheese. Rapporten innledes med en gjennomgang av den økonomiske situasjonen for dette høyinntekts-landet som i 2011 hadde et brutto nasjonalprodukt per innbygger på 31.000 dollar (rundt - 178.000 kroner) mot Norges 54.200 dollar. Noen av Israels viktigste økonomiske utfordringer ligger i den tunge byrden i forsvarsutgifter og lav deltakelse i arbeidsmarkedet for visse grupperinger, påpeker WHO.

Ingen bruker mer til forskning og utvikling, men grupper av israelitter er dårlige til å delta i arbeidslivet og militære utgifter tynger økonomien. Og så har de en cottage cheese-krise. Det oppsummerer Verdens handelsorganisasjon WTO i en fersk vurdering av Israels handelspolitikk. Landet får ros for sin innovasjonspolitikk.  Israel bruker 4,4 prosent av brutto nasjonalprodukt til forskning og utvikling i sivil sektor. Det er den høyeste andelen i verden ifølge WTOs handelspolitiske gjennomgang av Israel, skriver abc Nyheter. 

WHO-rapporten omtaler også Israels landbrukspolitikk, som i likhet med Norge preges av markedsregulering og tollvern. Det utløste ifølge WTO et folkelig opprør lik den norske smørkrisen, mot mangel på cottage cheese.

Rapporten innledes med en gjennomgang av den økonomiske situasjonen for dette høyinntekts-landet som i 2011 hadde et brutto nasjonalprodukt per innbygger på 31.000 dollar (rundt – 178.000 kroner) mot Norges 54.200 dollar.

Noen av Israels viktigste økonomiske utfordringer ligger i den tunge byrden i forsvarsutgifter og lav deltakelse i arbeidsmarkedet for visse grupperinger, påpeker WHO.