Jerusalem kommune er i gang med et stort miljøprosjekt som tar sikte på å installere solcelleanlegg på hustak på flere offentlige bygninger. Jerusalem Development Company har ansvaret for prosjektet som nå går inn i trinn to. På det nåværende stadium av prosjektet vil 41 solsystemer bli installert på toppen av utvalgte offentlige bygninger, for det meste skoler og samfunnshus, til en økonomisk ramme på 15 millioner shekel. Disse systemene kommer i tillegg til de 50 systemene som allerede er installert i løpet av trinn en, noe som kostet 35 millioner shekel, opplyser kommunen på sin hjemmeside. Trinn to av prosjektet er forventet å være ferdig i november 2012. Solar Power Company vil være ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold av 20 solenergianlegg, på et samlet areal på ca. 15.000 kvm og økonomisk omfang på ca. 7,5 millioner shekel. Hvert system produserer 50 KWT, og den totale årlige kapasitet til å produsere ren elektrisitet vil være om lag 1,7 KWT/t. I noen av de offentlige bygningene der det allerede er installert solceller vil det bli plasser en installasjon som vil viser avkastningen av systemet. Ytelsene vil vises kontinuerlig på en skjerm sentral plassert i bygningene, slik at besøkende og brukerne av bygningen med selvsyn kan se at systemet fungerer.

Jerusalem kommune er i gang med et stort miljøprosjekt som tar sikte på å installere solcelleanlegg på hustak på flere offentlige bygninger. Jerusalem Development Company har ansvaret for prosjektet som nå går inn i trinn to. På det nåværende stadium av prosjektet vil 41 solsystemer bli installert på toppen av utvalgte offentlige bygninger, for det meste skoler og samfunnshus, til en økonomisk ramme på 15 millioner shekel. Disse systemene kommer i tillegg til de 50 systemene som allerede er installert i løpet av trinn en, noe som kostet 35 millioner shekel, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Trinn to av prosjektet er forventet å være ferdig i november 2012. Solar Power Company vil være ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold av 20 solenergianlegg, på et samlet areal på ca. 15.000 kvm og økonomisk omfang på ca. 7,5 millioner shekel. Hvert system produserer 50 KWT, og den totale årlige kapasitet til å produsere ren elektrisitet vil være om lag 1,7 KWT/t.

I noen av de offentlige bygningene der det allerede er installert solceller vil det bli plasser en installasjon som vil viser avkastningen av systemet. Ytelsene vil vises kontinuerlig på en skjerm sentral plassert i bygningene, slik at besøkende og brukerne av bygningen med selvsyn kan se at systemet fungerer.