De britiske og israelske myndighetene vil i fellesskap finansiere fem store forskningsprosjekter i regenerativ medisin - prosessen med å erstatte eller regenerere menneskelige celler, vev eller organer for å gjenopprette eller etablere normal funksjon hos syke mennesker. Teknikken oppfordrer kroppens egne reparasjonssystemer til å helbrede vev eller organer som tidligere ikke kunne fikses. Regenerativ medisin fokuserer også på å skape nytt vev og organer i laboratoriet og implantere dem i kroppen, skriver Jerusalem Post. Den britiske ambassadøren til Israel Matthew Gould kunngjorde programmet forrige mandag. Det er en del av BIRAX Regenerative Medicine Initiative, et fem-års program til flere millioner pund som han kalte "et av de mest ambisiøse og innovative bilaterale medisinskvitenskapelige samarbeid mellom to land hvor som helst i verden." Statsministrene i Israel og Storbritannia lanserte BIRAX i 2008 for å utvikle et potensial for vitenskapelig samarbeid. Fremtredende forskere fra Storbritannias ledende universiteter, inkludert Oxford, Cambridge og Edinburgh, vil arbeide sammen med israelske kolleger fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem og Weizmann Institute of Science i Rehovot med stamcelleforskning. Prosjektene omfatter utvikling av stamcelleforskningens behandlinger for multippel sklerose og Parkinsons sykdom, jakt etter en regenerativ behandling for type 1 diabetes, og å finne måter å overtale immunforsvaret til ikke å angripe stamceller. "Storbritannia og Israel er begge verdens ledere i regenerativ medisin, sier ambassadør Gould til Jerusalem Post. «Dette prosjektet innebærer at våre forskere arbeider i felles forskningsprosjekter, slik at de sammen kan finne botemidler for noen av verdens mest forferdelige sykdommer. Dette vil være et mektig symbol på hva Storbritannia og Israel kan oppnå sammen, og et viktig skritt i å bygge opp partnerskap mellom våre land i vitenskap og teknologi," sier ambassadøren. "Stamcelleforskning har sett bemerkelsesverdige gjennombrudd i de siste årene,» sier den ledende israelske stamcelletransplantasjonsforsker professor Jacob Hanna, en prosjektleder ved Weizmann Institute of Science. "Disse prosjektene, som spiller på den faglige styrken i begge land og er av høy faglig kvalitet, vil ikke bare ha en stor innvirkning på dette stadig viktigere område av medisinsk vitenskap, men vil også hjelpe mange mennesker som lider av vanlige sykdommer som påvirker hjernen, eksempel demens så vel som hjerte-funksjon og andre sykdommer, " sier den respekterte britiske vitenskapsmannen professor Herre Winston, som har sluttet seg til prosjektet. Han mener at samarbeidspotensialet er stort. The UK-Israel Life Sciences Council, en organisasjon av 19 ledende forskere fra Storbritannia og Israel lansert av Storbritannias utenriksminister William Hague i november 2010 for å forbedre vitenskapelig samarbeid mellom de to landene, skal overvåke prosjektet, skriver Jerusalem Post.

De britiske og israelske myndighetene vil i fellesskap finansiere fem store forskningsprosjekter i regenerativ medisin – prosessen med å erstatte eller regenerere menneskelige celler, vev eller organer for å gjenopprette eller etablere normal funksjon hos syke mennesker. Teknikken oppfordrer kroppens egne reparasjonssystemer til å helbrede vev eller organer som tidligere ikke kunne fikses. Regenerativ medisin fokuserer også på å skape nytt vev og organer i laboratoriet og implantere dem i kroppen, skriver Jerusalem Post.

Den britiske ambassadøren til Israel Matthew Gould kunngjorde programmet forrige mandag. Det er en del av BIRAX Regenerative Medicine Initiative, et fem-års program til flere millioner pund som han kalte “et av de mest ambisiøse og innovative bilaterale medisinskvitenskapelige samarbeid mellom to land hvor som helst i verden.”

Statsministrene i Israel og Storbritannia lanserte BIRAX i 2008 for å utvikle et potensial for vitenskapelig samarbeid.

Fremtredende forskere fra Storbritannias ledende universiteter, inkludert Oxford, Cambridge og Edinburgh, vil arbeide sammen med israelske kolleger fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem og Weizmann Institute of Science i Rehovot med stamcelleforskning. Prosjektene omfatter utvikling av stamcelleforskningens behandlinger for multippel sklerose og Parkinsons sykdom, jakt etter en regenerativ behandling for type 1 diabetes, og å finne måter å overtale immunforsvaret til ikke å angripe stamceller.

“Storbritannia og Israel er begge verdens ledere i regenerativ medisin, sier ambassadør Gould til Jerusalem Post.

«Dette prosjektet innebærer at våre forskere arbeider i felles forskningsprosjekter, slik at de sammen kan finne botemidler for noen av verdens mest forferdelige sykdommer. Dette vil være et mektig symbol på hva Storbritannia og Israel kan oppnå sammen, og et viktig skritt i å bygge opp partnerskap mellom våre land i vitenskap og teknologi,” sier ambassadøren.

“Stamcelleforskning har sett bemerkelsesverdige gjennombrudd i de siste årene,» sier den ledende israelske stamcelletransplantasjonsforsker professor Jacob Hanna, en prosjektleder ved Weizmann Institute of Science.

“Disse prosjektene, som spiller på den faglige styrken i begge land og er av høy faglig kvalitet, vil ikke bare ha en stor innvirkning på dette stadig viktigere område av medisinsk vitenskap, men vil også hjelpe mange mennesker som lider av vanlige sykdommer som påvirker hjernen, eksempel demens så vel som hjerte-funksjon og andre sykdommer, ” sier den respekterte britiske vitenskapsmannen professor Herre Winston, som har sluttet seg til prosjektet. Han mener at samarbeidspotensialet er stort.

The UK-Israel Life Sciences Council, en organisasjon av 19 ledende forskere fra Storbritannia og Israel lansert av Storbritannias utenriksminister William Hague i november 2010 for å forbedre vitenskapelig samarbeid mellom de to landene, skal overvåke prosjektet, skriver Jerusalem Post.