En komité underlagt Europaparlamentet har vedtatt tiltak for å forenkle salg av israelske legemidler innenfor EU. "EU-sertifiserte legemidler kan bli eksportert til Israel og vice-versa uten behov for mer sertifisering i importlandet under en gjensidig anerkjennelsesavtale godkjent av International Trade Committee,» uttalte komiteen tirsdag. Vedtaket ventes å godkjennes av Europaparlamentet under et plenumsmøte i oktober, og vil deretter tre i kraft, skriver The Times of Israel. Femten av utvalgets medlemmer stemte for og 13 stemte mot tiltaket, som er en del av EUs avtale om samsvarsvurdering og aksept (ACAA) med Israel. Europarådet godkjente avtalen i mars 2010, men gjennomføringen har blitt blokkert på grunn av protester fra pro-palestinske organisasjoner. Avtalen var en del av en handelskontrakt mellom Israel og EU så langt tilbake i tid som 1995. European Friends of Israel - en Brussel-baserte organisasjonen som består av parlamentarikere fra hele kontinentet - kalte avstemningen "et stort skritt i å forbedre livet til europeiske forbrukere ved å redusere kostnadene ved medisin og øke kvaliteten og kvantiteten av medisinske produkter."

En komité underlagt Europaparlamentet har vedtatt tiltak for å forenkle salg av israelske legemidler innenfor EU. “EU-sertifiserte legemidler kan bli eksportert til Israel og vice-versa uten behov for mer sertifisering i importlandet under en gjensidig anerkjennelsesavtale godkjent av International Trade Committee,» uttalte komiteen tirsdag. Vedtaket ventes å godkjennes av Europaparlamentet under et plenumsmøte i oktober, og vil deretter tre i kraft, skriver The Times of Israel. Femten av utvalgets medlemmer stemte for og 13 stemte mot tiltaket, som er en del av EUs avtale om samsvarsvurdering og aksept (ACAA) med Israel.

Europarådet godkjente avtalen i mars 2010, men gjennomføringen har blitt blokkert på grunn av protester fra pro-palestinske organisasjoner. Avtalen var en del av en handelskontrakt mellom Israel og EU så langt tilbake i tid som 1995.

European Friends of Israel – en Brussel-baserte organisasjonen som består av parlamentarikere fra hele kontinentet – kalte avstemningen “et stort skritt i å forbedre livet til europeiske forbrukere ved å redusere kostnadene ved medisin og øke kvaliteten og kvantiteten av medisinske produkter.”