Det israelske undervisningsdepartementet håper å dra nytte av Israels store antall Nobelprisvinnere innen vitenskap når det nå planlegger et nytt utdanningsprogram innen vitenskap. Programmet har som mål å lære opp elevene gjennom aktiviteter og eksperimentering på vitenskapsmuseer, skriver Israel Hayom. I et første pilotstadium vil rundt 400 skoler delta i programmet som har som mål å formidle viktigheten av vitenskap.  Det drives i samarbeid med israelske Nobelprisvinnere og vitenskapsmuseer over hele landet. Programmet vil tillate skoleelever å delta på museer i en rekke vitenskapelige forsknings- og eksperimenteringsaktiviteter basert på skolens læreplan. Studentene skal ha forberedende aktiviteter i klasserommet før deres museumsbesøk der de skal delta i møter og aktiviteter, og de skal  gjennomføre oppsummeringsaktiviteter etter besøkene. The Bloomfield Science Museum i Jerusalem har utarbeidet et eget program for å berike vitenskap og teknologistudier, som er en del av pensum. Åttendeklasseelever som studerer naturvitenskap og begreper som samhandling, krefter og bevegelse, vil kunne lære om fysikkens lover gjennom museets "Loop at Luna Park"-utstilling som vil bli omgjort til et "åpen laboratorium" for studenter. Studentene skal møte Newtons lover om bevegelse gjennom personlige erfaringer, og gjennomføre guidede eksperimenter i små grupper, skriver Israel Hayom. For fjerdeklasseelever har museet utarbeidet et program som heter "Touching Water" som vil sette studentene i stand til å studere grunne bassenger med vann som inneholder modeller av gamle vannpumper, overførings- og leveringssystemer i Jerusalem, sammen med moderne teknologi.

Det israelske undervisningsdepartementet håper å dra nytte av Israels store antall Nobelprisvinnere innen vitenskap når det nå planlegger et nytt utdanningsprogram innen vitenskap. Programmet har som mål å lære opp elevene gjennom aktiviteter og eksperimentering på vitenskapsmuseer, skriver Israel Hayom. I et første pilotstadium vil rundt 400 skoler delta i programmet som har som mål å formidle viktigheten av vitenskap.  Det drives i samarbeid med israelske Nobelprisvinnere og vitenskapsmuseer over hele landet.

Programmet vil tillate skoleelever å delta på museer i en rekke vitenskapelige forsknings- og eksperimenteringsaktiviteter basert på skolens læreplan. Studentene skal ha forberedende aktiviteter i klasserommet før deres museumsbesøk der de skal delta i møter og aktiviteter, og de skal  gjennomføre oppsummeringsaktiviteter etter besøkene.

The Bloomfield Science Museum i Jerusalem har utarbeidet et eget program for å berike vitenskap og teknologistudier, som er en del av pensum. Åttendeklasseelever som studerer naturvitenskap og begreper som samhandling, krefter og bevegelse, vil kunne lære om fysikkens lover gjennom museets “Loop at Luna Park”-utstilling som vil bli omgjort til et “åpen laboratorium” for studenter.

Studentene skal møte Newtons lover om bevegelse gjennom personlige erfaringer, og gjennomføre guidede eksperimenter i små grupper, skriver Israel Hayom.

For fjerdeklasseelever har museet utarbeidet et program som heter “Touching Water” som vil sette studentene i stand til å studere grunne bassenger med vann som inneholder modeller av gamle vannpumper, overførings- og leveringssystemer i Jerusalem, sammen med moderne teknologi.