Israelerne har mest tro på hæren og mye mindre tro på politiske partier, viser en fersk meningsmåling. Hele 85,2 prosent av israelerne sier de stoler Israel Defense Forces, ifølge undersøkelsen, kalt 2012 Israel Democracy Index.  President Shimon Peres kommer på andreplass på tillitsbarometeret.  78,6 % av respondentene sier de stoler på ham.  Israels høyesterett rangert på tredjeplass med 73,4 %. Litt over halvparten (56,8 %) sier de stoler på regjeringen, mens 56,4 % har tillit til statsminister Benjamin Netanyahu og 52,7 % stole på Knesset.  Bare 46,3 % sier de stoler på pressen, og på bunnen av stigen kommer de politiske partiene.  Bare 34,1 % av israelere sier de stoler på politiske partier. Bare rundt én av tre israelere (37,6 %) mener at det er et politisk parti i dag som virkelig representerer deres synspunkter. Israel Democracy Institute har spurt et representativt utvalg på 1025 israelere over 18 år om deres syn på den nåværende regjeringen, politikk, fremtiden, religion og folkets røst i nasjonale anliggender. Undersøkelsen viser at israelere flest ser optimistisk på fremtiden: 75,6 % sier de er optimistiske når det gjelder Israels fremtid, mens bare 21,8 % er pessimistisk. 41,9 % av israelere foretrekker å ha Israel definert som en "jødisk og demokratisk" stat, mens 34,3 % tillegger større vekt på den jødiske komponenten og 21,8 % favorisere den demokratiske komponenten. Blant arabiske respondenter svarer 45 % at de føler stolthet over å være israelere, mens nesten 90 % av de jødiske innbyggerne svarer positivt på det samme spørsmålet. Spurt om å kategorisere friksjonene i det israelske samfunnet plasserer de fleste israelerne spenningen mellom jøder og arabere som det største problemet, fulgt av spenningen mellom religiøse og sekulære, rike og fattige, høyre og venstre, og Sephardis og Ashkenazis. Israelere flest, både jøder og arabere, føler at det er vanskelig å påvirke regjeringen. 62 % av jøder og 69 % av arabere som ble spurt sier deres evne til å påvirke regjeringens politikk er minimal eller ikke-eksisterende. 59 % samlet føler at regjeringen ikke gjør en god jobb med å håndtere landets problemer. 38,1 % av de spurte mener dagens situasjon i Israel er bra, 40,5 % sier det er "ujevnt", mens resten føler ting går dårlig.

Israelerne har mest tro på hæren og mye mindre tro på politiske partier, viser en fersk meningsmåling. Hele 85,2 prosent av israelerne sier de stoler Israel Defense Forces, ifølge undersøkelsen, kalt 2012 Israel Democracy Index.  President Shimon Peres kommer på andreplass på tillitsbarometeret.  78,6 % av respondentene sier de stoler på ham.  Israels høyesterett rangert på tredjeplass med 73,4 %. Litt over halvparten (56,8 %) sier de stoler på regjeringen, mens 56,4 % har tillit til statsminister Benjamin Netanyahu og 52,7 % stole på Knesset. 

Bare 46,3 % sier de stoler på pressen, og på bunnen av stigen kommer de politiske partiene.  Bare 34,1 % av israelere sier de stoler på politiske partier. Bare rundt én av tre israelere (37,6 %) mener at det er et politisk parti i dag som virkelig representerer deres synspunkter.

Israel Democracy Institute har spurt et representativt utvalg på 1025 israelere over 18 år om deres syn på den nåværende regjeringen, politikk, fremtiden, religion og folkets røst i nasjonale anliggender.

Undersøkelsen viser at israelere flest ser optimistisk på fremtiden: 75,6 % sier de er optimistiske når det gjelder Israels fremtid, mens bare 21,8 % er pessimistisk.

41,9 % av israelere foretrekker å ha Israel definert som en “jødisk og demokratisk” stat, mens 34,3 % tillegger større vekt på den jødiske komponenten og 21,8 % favorisere den demokratiske komponenten. Blant arabiske respondenter svarer 45 % at de føler stolthet over å være israelere, mens nesten 90 % av de jødiske innbyggerne svarer positivt på det samme spørsmålet.

Spurt om å kategorisere friksjonene i det israelske samfunnet plasserer de fleste israelerne spenningen mellom jøder og arabere som det største problemet, fulgt av spenningen mellom religiøse og sekulære, rike og fattige, høyre og venstre, og Sephardis og Ashkenazis.

Israelere flest, både jøder og arabere, føler at det er vanskelig å påvirke regjeringen. 62 % av jøder og 69 % av arabere som ble spurt sier deres evne til å påvirke regjeringens politikk er minimal eller ikke-eksisterende. 59 % samlet føler at regjeringen ikke gjør en god jobb med å håndtere landets problemer. 38,1 % av de spurte mener dagens situasjon i Israel er bra, 40,5 % sier det er “ujevnt”, mens resten føler ting går dårlig.