Etter 20 år med usikkerhet vil israelske hoteller igjen bli vurdert og få utdelt stjerner og poenger, skriver Ynet News. Det skjer etter vedtak i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset. Evalueringen av hoteller vil følge den europeiske modellen med ranking av hoteller fra én til fem stjerner i henhold til forskrifter fastsatt av den israelske turistministeren Stas Misezhnikov. Rangeringen vil bli utført under oppsyn av et internasjonalt selskap. Israel har tidligere hatt hotellranking, men den ble kansellert i 1992 etter mye kritikk.  Rankingen ble utført av representanter fra Turistdepartementet, og ble betraktet som ufullstendig og urettferdig, skriver Ynet News. Elleve europeiske land bruker nå stjerneklassifiseringssystemet. Israel vil være det 12.  Turistdepartementets direktør, Noaz Bar-Nir, fortalte Knessets finanskomite, som godkjente de nye reguleringene, at det nye rankingssystemet er mer balansert og rettferdig enn tidligere tiders systemer, slik at turister og andre gjester bedre kan vurdere hotellkvaliteten i forhold til prisnivået.

Etter 20 år med usikkerhet vil israelske hoteller igjen bli vurdert og få utdelt stjerner og poenger, skriver Ynet News. Det skjer etter vedtak i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset. Evalueringen av hoteller vil følge den europeiske modellen med ranking av hoteller fra én til fem stjerner i henhold til forskrifter fastsatt av den israelske turistministeren Stas Misezhnikov. Rangeringen vil bli utført under oppsyn av et internasjonalt selskap. Israel har tidligere hatt hotellranking, men den ble kansellert i 1992 etter mye kritikk.  Rankingen ble utført av representanter fra Turistdepartementet, og ble betraktet som ufullstendig og urettferdig, skriver Ynet News.

Elleve europeiske land bruker nå stjerneklassifiseringssystemet. Israel vil være det 12.  Turistdepartementets direktør, Noaz Bar-Nir, fortalte Knessets finanskomite, som godkjente de nye reguleringene, at det nye rankingssystemet er mer balansert og rettferdig enn tidligere tiders systemer, slik at turister og andre gjester bedre kan vurdere hotellkvaliteten i forhold til prisnivået.