Et av Jerusalems landmerker - den 155 år gamle vindmøllen, som ligger overfor Sionfjellet og muren rundt Gamlebyen - er blitt restaurert og kan igjen male mel for de som måtte ønske det. Møllen ble oppført av den engelske filantrop, sir Moses Montefiori i 1857, i det ottomanskstyrte Palestina, skriver avisen Norge I Dag. Den ble aldri noe store suksess, nok fordi det sjeldent var vind nok til å sette bladene i bevegelse. Den var ute av bruk i mange år, men har alltid vært en attraksjon, og nå kan den atter fungere. I mellomtiden er det laget et museum i en bygning nær møllen, som blant annet omfatter sir Moses' diligence, skriv er avisen. I en tale ved gjeninnvielsen sa statsminister Binyamin Netanyahu, at etter hans mening var den jødiske stat og moderne sionisme ikke blitt mulig uten kristen sionisme, som spesielt kom til uttrykk i Storbritannia. Han henviste blant annet til et vitenskapelig fond opprettet av dronning Victoria. «Mine barndomserindringer er om dette sted», sa han. «Jeg vokste opp med vindmøllen, som alltid var et symbol for oss. Den er et symbol for Jerusalems ånd». Transporten av møllens maskineri foregikk på kamelrygg, fra Jaffa til Jerusalem. Under Israels uavhengighetskrig i 1948 var den en observasjonspost for jødiske soldater. Britiske myndigheter sprengte møllehatten i luften for å bekjempe det jødiske forsvaret. Det skjedde i en operasjon med betegnelsen "Don Quixote". I dag brukes møllen blant annet som bakgrunn for bryllupsbilder av nygifte par. Men den kan altså også male mel, slår avisen fast.

Et av Jerusalems landmerker – den 155 år gamle vindmøllen, som ligger overfor Sionfjellet og muren rundt Gamlebyen – er blitt restaurert og kan igjen male mel for de som måtte ønske det. Møllen ble oppført av den engelske filantrop, sir Moses Montefiori i 1857, i det ottomanskstyrte Palestina, skriver avisen Norge I Dag. Den ble aldri noe store suksess, nok fordi det sjeldent var vind nok til å sette bladene i bevegelse. Den var ute av bruk i mange år, men har alltid vært en attraksjon, og nå kan den atter fungere. I mellomtiden er det laget et museum i en bygning nær møllen, som blant annet omfatter sir Moses’ diligence, skriv er avisen.

I en tale ved gjeninnvielsen sa statsminister Binyamin Netanyahu, at etter hans mening var den jødiske stat og moderne sionisme ikke blitt mulig uten kristen sionisme, som spesielt kom til uttrykk i Storbritannia. Han henviste blant annet til et vitenskapelig fond opprettet av dronning Victoria.

«Mine barndomserindringer er om dette sted», sa han. «Jeg vokste opp med vindmøllen, som alltid var et symbol for oss. Den er et symbol for Jerusalems ånd».

Transporten av møllens maskineri foregikk på kamelrygg, fra Jaffa til Jerusalem. Under Israels uavhengighetskrig i 1948 var den en observasjonspost for jødiske soldater. Britiske myndigheter sprengte møllehatten i luften for å bekjempe det jødiske forsvaret. Det skjedde i en operasjon med betegnelsen “Don Quixote”. I dag brukes møllen blant annet som bakgrunn for bryllupsbilder av nygifte par. Men den kan altså også male mel, slår avisen fast.