En arkeologisk grav i Jerusalem, nær Tel Motza, har avdekket to figurer som daterer seg fra steinalderen. Figurene er rundt 9.500 år gamle og kan ha blitt brukt som gode lykkeamuletter for jakt, skriver Israel Hayom. Funnet ble gjort under utgravninger som ble utført av Israel Antiquities Authority i forkant av utvidelsen av Highway 1, hovedveien som forbinder Jerusalem og Tel Aviv. Ifølge Dr. Hamoudi Khalaily er figurene, hvorav den ene tydelig skal forestille et vilt storfe, fra en tid der overgangen fra nomadisme til stillesittende liv begynte. "De arkeologiske figurene som ble oppdaget i Tel Motza lærer oss om det religiøse liv, tilbedelse og tro i det neolittiske samfunnet," sier han. Arkeologene mener at de to figurene hadde til hensikt å sikre lykke før jakten og kan ha vært fokus for en tradisjonell seremoni utført før jegerne gikk ut i feltet for å forfølge sine byttedyr. Basert på gjenstander som er avdekket under utgravingene ved Tel Motza antar forskerne at dette var det største stedet i sitt slag i fjellene nær Jerusalem.

En arkeologisk grav i Jerusalem, nær Tel Motza, har avdekket to figurer som daterer seg fra steinalderen. Figurene er rundt 9.500 år gamle og kan ha blitt brukt som gode lykkeamuletter for jakt, skriver Israel Hayom. Funnet ble gjort under utgravninger som ble utført av Israel Antiquities Authority i forkant av utvidelsen av Highway 1, hovedveien som forbinder Jerusalem og Tel Aviv. Ifølge Dr. Hamoudi Khalaily er figurene, hvorav den ene tydelig skal forestille et vilt storfe, fra en tid der overgangen fra nomadisme til stillesittende liv begynte.

“De arkeologiske figurene som ble oppdaget i Tel Motza lærer oss om det religiøse liv, tilbedelse og tro i det neolittiske samfunnet,” sier han. Arkeologene mener at de to figurene hadde til hensikt å sikre lykke før jakten og kan ha vært fokus for en tradisjonell seremoni utført før jegerne gikk ut i feltet for å forfølge sine byttedyr. Basert på gjenstander som er avdekket under utgravingene ved Tel Motza antar forskerne at dette var det største stedet i sitt slag i fjellene nær Jerusalem.