I løpet av de to neste ukene vil Israel offentliggjøre en rapport som fastslår at landet har dobbelt så mye olje og gass som man tidligere har trodd. Det er allerede gjort to gigantfunn utenfor Israel. Men det finnes trolig mye mer. Etter det Teknisk Ukeblad erfarer vurderer Statoil¬ nå å gå inn i Israel, skriver nettstedet E24. Viseambassadør ved den israelske ambassaden i Oslo, George Deek sier til E24 at israelerne ikke har opplevd noe skepsis fra norske myndigheter. «Vi hadde en delegasjon i Norge i vår, og den hadde bare gode erfaringer. Vi mener vi har hatt en god dialog og fruktbart samarbeid med norske myndigheter og selskaper,» sier han, med henvisning til delegasjonsbesøket som NIHK var med på å få til tidligere i år. Statoil vil ikke bekrefte at selskapet vurderer å gå inn i Israel, skriver E24. «Av konkurransemessige grunner kommenterer vi ikke hvilke forretningsmuligheter vi vurderer, heller ikke mulig nye land som kan være aktuelle», skriver informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil i en e-post til Teknisk Ukeblad. De gigantiske gassfunnene Tamar og Leviathan er gjort av det amerikanske selskapet Noble Energy. Flere eksperter har uttalt i internasjonale medier at selskapet er for lite til å utvikle prosjektene på egen hånd, og at det må komme en olje- og gasskjempe inn på eiersiden. Statoil er verdens største offshoreoperatør, og har både kompetanse og finansielle muskler til å gjøre jobben. De israelske ressursene er trolig blitt enda mer fristende etter at Statoil formelt er ute av  Shtokman-prosjektet i Russland, skriver nettavisen. I mai i år meldte NTB at Utenriksdepartementet gikk ut med en klar advarsel til norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor Israels kyst. Deek mener saken var basert på en misforståelse. «Norske myndigheter ga et generelt råd, og ikke spesifikt om Israel. Det finnes et lite område hvor vi har uavklarte grensespørsmål med Libanon, men vi driver ikke med olje- og gassleting i omstridte områder. Ressursestimatene vi har gått ut med omfatter kun prospekter som ligger i områder som ikke er omstridt. Og Libanon har overfor FN bekreftet at de store gassfunnene ligger i israelsk farvann,» forklarer han. På spørsmål fra avisen om Israel-Palestina-spørsmålet kan skape problemer for norske selskaper som vil investere i landet, svarer viseambassadøren: «Jeg vil heller si at å investere i olje og gass i Israel er å investere i fred og stabilitet i regionen. Denne delen av Midtøsten har store utfordringer med energiforsyningen. Nå har vi muligheten til å bli energiuavhengige og samarbeide om utvikling og eksport av ressursene med våre naboer.» Ifølge E24 er det store forventninger til den såkalte Tzemach-rapporten som skal danne grunnlaget for Israels utvikling av ressursene. Mange selskaper¬ har vært bekymret for at Israel vil bruke all gassen selv. Men rapporten slår fast at Israel har mye større ressurser enn landet har bruk for. «Gass er en energikilde som gir Israel en ny økonomisk horisont. Det kan gi oss både økonomisk styrke og økonomisk uavhengighet", sa statsminister Benjamin Netanyahu da han i går aksepterte Tzemach-komiteens rapport om naturgasspolitikken, skriver det israelske forretningsbladet Globes. «Jeg tror at det er viktig at vi utvikler den klokt og ansvarlig. Jeg har tenkt å studere rapporten og gjøre vedtak som vil gi oss fremtidige velstand, " la han til. "Gasseksporten er en forutsetning for energisikkerhet og konkurranse i bransjen. Vi ønsker å sikre og  motivere utviklere til å utforske, finne og utvikle gassfelt,» uttalte den israelske energi- og vannressursministeren Uzi Landau ved den samme anledningen. Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til er de betingede ressursene oppjustert til 522 milliarder kubikkmeter gass. De påviste og sannsynlige ressursene er oppjustert til 278 milliarder kubikk-meter. I tillegg er de prospektive oljeressursene på 680 milliarder kubikkmeter. Dette tilsvarer mer enn to Johan Sverdrup-funn. Viseambassadør for Israel, George Deek, vil ikke bekrefte tallene, men han er tydelig på at det finnes store muligheter i landet. Og han vil ha hjelp av norske selskaper. «Selv har vi ingen erfaring med olje- og gassproduksjon, mens norske selskaper er i verdenstoppen innen offshorevirksomhet. Vi ønsker å lære av dere», sier han. Han forteller at Israel anerkjenner at palestinske myndigheter har krav på eventuelle olje- og gassressurser som ligger utenfor Gaza, og slår fast at Israel er villig til å samarbeide med de palestinske myndighetene for å etablere muligheter for dem til å utvinne ressursene. Dette er nok en grunn til at Israel har prøvd å få palestinske myndigheter tilbake til forhandlingsbordet. De fattige palestinske myndighetene vil sannsynligvis trenge hjelp fra Israel om de vil lete etter og utvinne olje og gass. Men foreløpig er det ingen dialog mellom partene, fordi Gaza er kontrollert av Hamas, skriver E24. Deek, som er en israelsk araber, mener olje- og gassvirksomhet vil kunne få stor betydning for regionen, og spesielt palestinerne

I løpet av de to neste ukene vil Israel offentliggjøre en rapport som fastslår at landet har dobbelt så mye olje og gass som man tidligere har trodd. Det er allerede gjort to gigantfunn utenfor Israel. Men det finnes trolig mye mer. Etter det Teknisk Ukeblad erfarer vurderer Statoil¬ nå å gå inn i Israel, skriver nettstedet E24. Viseambassadør ved den israelske ambassaden i Oslo, George Deek sier til E24 at israelerne ikke har opplevd noe skepsis fra norske myndigheter. «Vi hadde en delegasjon i Norge i vår, og den hadde bare gode erfaringer. Vi mener vi har hatt en god dialog og fruktbart samarbeid med norske myndigheter og selskaper,» sier han, med henvisning til delegasjonsbesøket som NIHK var med på å få til tidligere i år.

Statoil vil ikke bekrefte at selskapet vurderer å gå inn i Israel, skriver E24. «Av konkurransemessige grunner kommenterer vi ikke hvilke forretningsmuligheter vi vurderer, heller ikke mulig nye land som kan være aktuelle», skriver informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil i en e-post til Teknisk Ukeblad.

De gigantiske gassfunnene Tamar og Leviathan er gjort av det amerikanske selskapet Noble Energy. Flere eksperter har uttalt i internasjonale medier at selskapet er for lite til å utvikle prosjektene på egen hånd, og at det må komme en olje- og gasskjempe inn på eiersiden.

Statoil er verdens største offshoreoperatør, og har både kompetanse og finansielle muskler til å gjøre jobben. De israelske ressursene er trolig blitt enda mer fristende etter at Statoil formelt er ute av  Shtokman-prosjektet i Russland, skriver nettavisen.

I mai i år meldte NTB at Utenriksdepartementet gikk ut med en klar advarsel til norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor Israels kyst. Deek mener saken var basert på en misforståelse.

«Norske myndigheter ga et generelt råd, og ikke spesifikt om Israel. Det finnes et lite område hvor vi har uavklarte grensespørsmål med Libanon, men vi driver ikke med olje- og gassleting i omstridte områder. Ressursestimatene vi har gått ut med omfatter kun prospekter som ligger i områder som ikke er omstridt. Og Libanon har overfor FN bekreftet at de store gassfunnene ligger i israelsk farvann,» forklarer han.

På spørsmål fra avisen om Israel-Palestina-spørsmålet kan skape problemer for norske selskaper som vil investere i landet, svarer viseambassadøren: «Jeg vil heller si at å investere i olje og gass i Israel er å investere i fred og stabilitet i regionen. Denne delen av Midtøsten har store utfordringer med energiforsyningen. Nå har vi muligheten til å bli energiuavhengige og samarbeide om utvikling og eksport av ressursene med våre naboer.»

Ifølge E24 er det store forventninger til den såkalte Tzemach-rapporten som skal danne grunnlaget for Israels utvikling av ressursene. Mange selskaper¬ har vært bekymret for at Israel vil bruke all gassen selv. Men rapporten slår fast at Israel har mye større ressurser enn landet har bruk for.

«Gass er en energikilde som gir Israel en ny økonomisk horisont. Det kan gi oss både økonomisk styrke og økonomisk uavhengighet”, sa statsminister Benjamin Netanyahu da han i går aksepterte Tzemach-komiteens rapport om naturgasspolitikken, skriver det israelske forretningsbladet Globes.

«Jeg tror at det er viktig at vi utvikler den klokt og ansvarlig. Jeg har tenkt å studere rapporten og gjøre vedtak som vil gi oss fremtidige velstand, ” la han til.

“Gasseksporten er en forutsetning for energisikkerhet og konkurranse i bransjen. Vi ønsker å sikre og  motivere utviklere til å utforske, finne og utvikle gassfelt,» uttalte den israelske energi- og vannressursministeren Uzi Landau ved den samme anledningen.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til er de betingede ressursene oppjustert til 522 milliarder kubikkmeter gass. De påviste og sannsynlige ressursene er oppjustert til 278 milliarder kubikk-meter. I tillegg er de prospektive oljeressursene på 680 milliarder kubikkmeter. Dette tilsvarer mer enn to Johan Sverdrup-funn.

Viseambassadør for Israel, George Deek, vil ikke bekrefte tallene, men han er tydelig på at det finnes store muligheter i landet. Og han vil ha hjelp av norske selskaper. «Selv har vi ingen erfaring med olje- og gassproduksjon, mens norske selskaper er i verdenstoppen innen offshorevirksomhet. Vi ønsker å lære av dere», sier han.

Han forteller at Israel anerkjenner at palestinske myndigheter har krav på eventuelle olje- og gassressurser som ligger utenfor Gaza, og slår fast at Israel er villig til å samarbeide med de palestinske myndighetene for å etablere muligheter for dem til å utvinne ressursene. Dette er nok en grunn til at Israel har prøvd å få palestinske myndigheter tilbake til forhandlingsbordet.

De fattige palestinske myndighetene vil sannsynligvis trenge hjelp fra Israel om de vil lete etter og utvinne olje og gass. Men foreløpig er det ingen dialog mellom partene, fordi Gaza er kontrollert av Hamas, skriver E24.

Deek, som er en israelsk araber, mener olje- og gassvirksomhet vil kunne få stor betydning for regionen, og spesielt palestinerne