En ny studie ved universitetet i Tel Aviv tyder på at det er en sammenheng mellom å være overvektig som barn og risikoen for utvikling av kreft senere i livet. Ifølge studien har overvektige barn 40 prosent høyere sjanse for å utvikle prostatakreft eller tykktarmskreft som voksne, skriver Israel Hayom. Forfatterne av studien baserer sin informasjon på statistikk levert av den israelske hærens medisinske avdeling. Informasjonen inkluderer parametere på mer enn én million mannlige ungdommer i alderen 16 til 19 år som tjenestegjorde i de israelske forsvarsstyrkene mellom 1967 og 2005. De medisinske tilstandene til ungdommene ble fulgt i 18 år etter at de ble innkalt til militærtjenesten. Studien viste at menn som i løpet av barndommen sin var blant de øverste 15 % på BMI (body mass index) skala, hadde 42 % høyere mulighet i voksen alder for å pådra seg kreft i prostatakjertelen eller tykktarmen. Risikoøkningen nådde 75 % for menn som ble fulgt til fylte 40 år eller lengre. «Vi må vurdere om fedme er en direkte årsak til kreft. Grunnforskning kan hjelpe oss til bedre å forstå sammenhengen mellom fedme og kreft," sier dr. Ari Shamiss, en av studiens forfattere, til Israel Hayom. Shamiss, som jobber ved Tel Aviv University og Sheba Medical Center på Tel Hashomer, sier at han tror videre studier i tillegg vil avdekke en sammenheng mellom fedme i ung alder og andre typer kreft. "Et kritisk spørsmål er om en reduksjon i vekten til et overvektig barn vil redusere risikoen for kreft som voksen. Denne studien har ikke undersøkt om en reduksjon i vekt fører til en betydelig forskjell i risiko," sier Shamiss. "Fremtidige studier bør fokusere på sammenhengen mellom fedme og kreft, og om ikke vekttap i ungdommen minimerer risikoen. Eksperter i dag understreker allerede viktigheten av å forebygge fedme i barndommen, men den siste studien heiser absolutt et rødt flagg," legger han til.

En ny studie ved universitetet i Tel Aviv tyder på at det er en sammenheng mellom å være overvektig som barn og risikoen for utvikling av kreft senere i livet. Ifølge studien har overvektige barn 40 prosent høyere sjanse for å utvikle prostatakreft eller tykktarmskreft som voksne, skriver Israel Hayom. Forfatterne av studien baserer sin informasjon på statistikk levert av den israelske hærens medisinske avdeling. Informasjonen inkluderer parametere på mer enn én million mannlige ungdommer i alderen 16 til 19 år som tjenestegjorde i de israelske forsvarsstyrkene mellom 1967 og 2005. De medisinske tilstandene til ungdommene ble fulgt i 18 år etter at de ble innkalt til militærtjenesten.

Studien viste at menn som i løpet av barndommen sin var blant de øverste 15 % på BMI (body mass index) skala, hadde 42 % høyere mulighet i voksen alder for å pådra seg kreft i prostatakjertelen eller tykktarmen. Risikoøkningen nådde 75 % for menn som ble fulgt til fylte 40 år eller lengre.

«Vi må vurdere om fedme er en direkte årsak til kreft. Grunnforskning kan hjelpe oss til bedre å forstå sammenhengen mellom fedme og kreft,” sier dr. Ari Shamiss, en av studiens forfattere, til Israel Hayom. Shamiss, som jobber ved Tel Aviv University og Sheba Medical Center på Tel Hashomer, sier at han tror videre studier i tillegg vil avdekke en sammenheng mellom fedme i ung alder og andre typer kreft.

“Et kritisk spørsmål er om en reduksjon i vekten til et overvektig barn vil redusere risikoen for kreft som voksen. Denne studien har ikke undersøkt om en reduksjon i vekt fører til en betydelig forskjell i risiko,” sier Shamiss. “Fremtidige studier bør fokusere på sammenhengen mellom fedme og kreft, og om ikke vekttap i ungdommen minimerer risikoen. Eksperter i dag understreker allerede viktigheten av å forebygge fedme i barndommen, men den siste studien heiser absolutt et rødt flagg,” legger han til.