En frihandelsavtale mellom India og Israel som forventes å være ferdig for underskrivelse andre kvartal 2013 vil bane vei for en fordobling av den bilaterale handelen mellom de to landene, skriver den indiske avisen Business Line. Det pågår fremdeles forhandlingsmøter om avtalen. Det neste vil finne sted i New Dehli førstkommende mandag. Den israelske ambassadøren Yahel Vilan sier til avisen at han hadde håpet å få avtalen på plass dette året, siden det ville vært en fin markering av 20 års jubileet for de diplomatiske forbindelsene mellom de to land. "De fleste store spørsmålene har blitt avgjort, og det er ingen store hindringer nå. Begge landene gjør sitt ytterste for å fullføre prosessen med det første, "sier han til Business Line. Ambassadøren sier at han er sikker på at frihandelsavtalen minst vil doble den bilaterale handelen mellom de to landene i løpet av det neste tiåret. Israel og India har allerede en avtale om landbrukssamarbeid som er et treårig prosjekt for utvikling av bondegårder i India ved hjelp av israelsk teknologioverføring. Dette samarbeidet dekker i dag åtte indiske delstater. Som et ledd i dette prosjektet vil det også bli etablert 30 sentre for fremragende forskning, forteller den israelske ambassadøren. Som et eksempel på hvor vellykket dette prosjektet har vært viser han til at tomatproduksjonen i delstaten Haryana har økt avkastningen fra 14 tonn til 100 tonn.

En frihandelsavtale mellom India og Israel som forventes å være ferdig for underskrivelse andre kvartal 2013 vil bane vei for en fordobling av den bilaterale handelen mellom de to landene, skriver den indiske avisen Business Line. Det pågår fremdeles forhandlingsmøter om avtalen. Det neste vil finne sted i New Dehli førstkommende mandag. Den israelske ambassadøren Yahel Vilan sier til avisen at han hadde håpet å få avtalen på plass dette året, siden det ville vært en fin markering av 20 års jubileet for de diplomatiske forbindelsene mellom de to land.

“De fleste store spørsmålene har blitt avgjort, og det er ingen store hindringer nå. Begge landene gjør sitt ytterste for å fullføre prosessen med det første, “sier han til Business Line. Ambassadøren sier at han er sikker på at frihandelsavtalen minst vil doble den bilaterale handelen mellom de to landene i løpet av det neste tiåret.

Israel og India har allerede en avtale om landbrukssamarbeid som er et treårig prosjekt for utvikling av bondegårder i India ved hjelp av israelsk teknologioverføring. Dette samarbeidet dekker i dag åtte indiske delstater. Som et ledd i dette prosjektet vil det også bli etablert 30 sentre for fremragende forskning, forteller den israelske ambassadøren. Som et eksempel på hvor vellykket dette prosjektet har vært viser han til at tomatproduksjonen i delstaten Haryana har økt avkastningen fra 14 tonn til 100 tonn.