Arbeidsledigheten i Israel stiger igjen og nådde 7,2 prosent i juni - opp 0,1 %, skriver Israel Hayom. Tallene viser at 259 400 israelere var arbeidsledige i juni. Det høyeste tallet på tre år. Men ledigheten i Israel er likevel langt under gjennomsnittet i eurosonen, og kun tre land som er medlem av eurosonen har lavere arbeidsledighet enn Israel. Noe av forklaringen på at ledighetstallene er noe høyere i år enn de rekordlave tallene for et år siden er dessuten en ny statistikkføring, som automatisk økte tallet med 1,3 prosentenheter. Det har vært en 9,5 % økning i ledigheten siden februar i år, og arbeidsledigheten forventes å fortsette å stige. Økningen er knyttet til fallet i privat forbruk og i en lavere produksjon somfølge av at den lokale etterspørsel faller, samt den vedvarende finanskrisen i Europa - Israels største handelspartner. I januar endret Israel måten arbeidsledigheten måles på for å komme på linje med OECD-standarder. Det nye systemet tok hensyn til 18-22 år gamle israelere ferdig med obligatorisk militærtjeneste. Dette betydde en 1,3 % økning i ledigheten, med 43,200 flere arbeidssøkere lagt til tallene. Israels arbeidsledighet er fortsatt relativt lav sammenlignet med de 17 medlemmene i eurosonen. Sammenligningstall utarbeidet av Knesset og det statistiske sentralbyrået viser at Israel har 7.2 arbeidsledige personer per 100 innbyggere, sammenlignet med et gjennomsnitt på 11,2 i eurosonen. Situasjonen i Spania er spesielt dystre, med 24,8 jobbsøkere for hver 100 innbyggere. Bare tre av eurolandene har lavere arbeidsledighet enn Israel: Østerrike hvor 4,5 personer er arbeidsledige per 100 innbyggere, Nederland med 5,1 arbeidsledige per 100 og Tyskland med 5,4 folk arbeidsledige ut av hver 100.

Arbeidsledigheten i Israel stiger igjen og nådde 7,2 prosent i juni – opp 0,1 %, skriver Israel Hayom. Tallene viser at 259 400 israelere var arbeidsledige i juni. Det høyeste tallet på tre år. Men ledigheten i Israel er likevel langt under gjennomsnittet i eurosonen, og kun tre land som er medlem av eurosonen har lavere arbeidsledighet enn Israel. Noe av forklaringen på at ledighetstallene er noe høyere i år enn de rekordlave tallene for et år siden er dessuten en ny statistikkføring, som automatisk økte tallet med 1,3 prosentenheter.

Det har vært en 9,5 % økning i ledigheten siden februar i år, og arbeidsledigheten forventes å fortsette å stige. Økningen er knyttet til fallet i privat forbruk og i en lavere produksjon somfølge av at den lokale etterspørsel faller, samt den vedvarende finanskrisen i Europa – Israels største handelspartner.

I januar endret Israel måten arbeidsledigheten måles på for å komme på linje med OECD-standarder. Det nye systemet tok hensyn til 18-22 år gamle israelere ferdig med obligatorisk militærtjeneste. Dette betydde en 1,3 % økning i ledigheten, med 43,200 flere arbeidssøkere lagt til tallene.

Israels arbeidsledighet er fortsatt relativt lav sammenlignet med de 17 medlemmene i eurosonen. Sammenligningstall utarbeidet av Knesset og det statistiske sentralbyrået viser at Israel har 7.2 arbeidsledige personer per 100 innbyggere, sammenlignet med et gjennomsnitt på 11,2 i eurosonen. Situasjonen i Spania er spesielt dystre, med 24,8 jobbsøkere for hver 100 innbyggere.

Bare tre av eurolandene har lavere arbeidsledighet enn Israel: Østerrike hvor 4,5 personer er arbeidsledige per 100 innbyggere, Nederland med 5,1 arbeidsledige per 100 og Tyskland med 5,4 folk arbeidsledige ut av hver 100.