Israelske og amerikansk forskere har forsøkt å identifisere faktorer som øker risikoen for å utvikle Alzheimers. Studien viser at det å be jevnlig kan redusere risikoen for å få Alzheimers sykdom og mild demens, skriver Dagen. Blant de deltagende i forskningsprosjektet viste det seg at kvinner som ba jevnlig i løpet av 20- og 30-årene hadde 50 prosent mindre sjanse for å få mild demens eller Alzheimers, ifølge den israelske avisen Haaretz. Forskningsleder professor Rivka Inzelberg forklarer at de ikke kunne fastslå sammenhengen mellom bønn og Alzheimers blant menn, fordi 90 prosent av de spurte ba daglig, i motsetning til de 60 prosent av kvinnene som ba hver dag. Inzelberg bemerker ovenfor Haaretz at bønn er en skikk der tanken er dedikert, og den intellektuelle aktiviteten involvert i bønn kan utgjøre en beskyttende faktor mot Alzheimers. Funnene ble presentert på en konferanse i Tel Aviv, Israel, forrige måned. I tillegg til bønn som en positiv faktor, ble også skolegang trukket frem som risikoreduserende. I 2005 konkluderte en annen forskningsgruppe med at en åndelig eller religiøs livsstil bremser ned Alzheimers, skriver Dagen.  

Israelske og amerikansk forskere har forsøkt å identifisere faktorer som øker risikoen for å utvikle Alzheimers. Studien viser at det å be jevnlig kan redusere risikoen for å få Alzheimers sykdom og mild demens, skriver Dagen. Blant de deltagende i forskningsprosjektet viste det seg at kvinner som ba jevnlig i løpet av 20- og 30-årene hadde 50 prosent mindre sjanse for å få mild demens eller Alzheimers, ifølge den israelske avisen Haaretz. Forskningsleder professor Rivka Inzelberg forklarer at de ikke kunne fastslå sammenhengen mellom bønn og Alzheimers blant menn, fordi 90 prosent av de spurte ba daglig, i motsetning til de 60 prosent av kvinnene som ba hver dag.

Inzelberg bemerker ovenfor Haaretz at bønn er en skikk der tanken er dedikert, og den intellektuelle aktiviteten involvert i bønn kan utgjøre en beskyttende faktor mot Alzheimers. Funnene ble presentert på en konferanse i Tel Aviv, Israel, forrige måned. I tillegg til bønn som en positiv faktor, ble også skolegang trukket frem som risikoreduserende.

I 2005 konkluderte en annen forskningsgruppe med at en åndelig eller religiøs livsstil bremser ned Alzheimers, skriver Dagen.