Verdensbanken har offentliggjort en rapport som konkluderer med at økonomien innen de palestinske selvstyreområdene enda ikke er god nok til å være bærekraftig for en egen stat. Rapportens forfatter, John Nasir, sier til Israel Hayom at de palestinske selvstyremyndighetene har gjort jevn fremgang i arbeidet for en statsdannelse, men at «økonomien for øyeblikket ikke er sterk nok til å støtte en slik tilstand». En israelsk regjeringsrapport konkluderte tidligere i år med det samme. Verdensbankens vurdering står i motsats til holdningen til Det internasjonale pengefondet, som i fjor sa at palestinske finansinstitusjoner var klar for statsdannelse. Årsaken til at Verdensbanken mener at den palestinske økonomiens nylige vekst ikke er bærekraftig er den tunge avhengigheten av utenlandsk hjelp. De siste to tiårene har giverlandene støttet opp den palestinske økonomien ved å gi milliarder av dollar. Rapporten sier at slik støtte har ført til en 7,7 prosent vekst i bruttonasjonalprodukt mellom 2007 og 2011, hovedsakelig i offentlige tjenester, eiendom og andre ikke-omsettelige sektorer. I kontrast, heter det i rapporten at industri og landbruk har falt betydelig. Rapporten indikerer at bærekraftig vekst vil komme bare gjennom en vekt i handel, og ved å skaper en dynamisk privat sektor. Banken oppfordrer palestinerne til å følge eksempelet til østasiatiske landene som har oppnådd en jevn vekst gjennom eksport, siden økonomier som fokuserte på lokale markeder hadde stagnert. "Økonomisk bærekraft kan ikke være basert på utenlandsk hjelp, så det er nødvendig for den palestinske selvstyremyndigheten å øke handel og å stimulere vekst i privat sektor," sier John Nasir til Israel Hayom. Banken bemerker at israelske restriksjoner er en hindring for investering, da de skaper usikkerhet og risiko. Israel sier på deres side at landet i det siste har lettet på reiserestriksjoner slik at den palestinske økonomien nå har de nødvendige forutsetninger for å blomstre, og at eventuelle begrensninger som fremdeles eksisterer er et resultat av vitale sikkerhetsbehov. Reaksjonene på rapporten i Ramallah, der den palestinske regjeringen holder til, var blandet. "Rapporten sier at den palestinske økonomien ikke er klar for stat, men samtidig står det at PA har gjort noen imponerende prestasjoner de siste to årene, i infrastrukturutvikling og etablering av juridiske og regulatoriske organer,» påpeker en tjenestemann i det palestinske finansdepartementet overfor Israel Hayom. Han forteller for øvrig at de palestinske myndighetene for tiden er midt i deres verste finanskrise noensinne og har mer enn en milliard dollar i gjeld. "Mange arabiske stater har ennå ikke overført den økonomiske hjelpen de har lovet, og hvis giverlandene ikke overfører sin bistand, vil PA bli insolvent. Vi har sett tegn på alvoret av finanskrisen de siste månedene og har ikke vært i stand å betale de offentlige arbeidernes lønninger," klager han.

Verdensbanken har offentliggjort en rapport som konkluderer med at økonomien innen de palestinske selvstyreområdene enda ikke er god nok til å være bærekraftig for en egen stat. Rapportens forfatter, John Nasir, sier til Israel Hayom at de palestinske selvstyremyndighetene har gjort jevn fremgang i arbeidet for en statsdannelse, men at «økonomien for øyeblikket ikke er sterk nok til å støtte en slik tilstand». En israelsk regjeringsrapport konkluderte tidligere i år med det samme. Verdensbankens vurdering står i motsats til holdningen til Det internasjonale pengefondet, som i fjor sa at palestinske finansinstitusjoner var klar for statsdannelse.

Årsaken til at Verdensbanken mener at den palestinske økonomiens nylige vekst ikke er bærekraftig er den tunge avhengigheten av utenlandsk hjelp. De siste to tiårene har giverlandene støttet opp den palestinske økonomien ved å gi milliarder av dollar. Rapporten sier at slik støtte har ført til en 7,7 prosent vekst i bruttonasjonalprodukt mellom 2007 og 2011, hovedsakelig i offentlige tjenester, eiendom og andre ikke-omsettelige sektorer. I kontrast, heter det i rapporten at industri og landbruk har falt betydelig.

Rapporten indikerer at bærekraftig vekst vil komme bare gjennom en vekt i handel, og ved å skaper en dynamisk privat sektor. Banken oppfordrer palestinerne til å følge eksempelet til østasiatiske landene som har oppnådd en jevn vekst gjennom eksport, siden økonomier som fokuserte på lokale markeder hadde stagnert. “Økonomisk bærekraft kan ikke være basert på utenlandsk hjelp, så det er nødvendig for den palestinske selvstyremyndigheten å øke handel og å stimulere vekst i privat sektor,” sier John Nasir til Israel Hayom.

Banken bemerker at israelske restriksjoner er en hindring for investering, da de skaper usikkerhet og risiko. Israel sier på deres side at landet i det siste har lettet på reiserestriksjoner slik at den palestinske økonomien nå har de nødvendige forutsetninger for å blomstre, og at eventuelle begrensninger som fremdeles eksisterer er et resultat av vitale sikkerhetsbehov.

Reaksjonene på rapporten i Ramallah, der den palestinske regjeringen holder til, var blandet. “Rapporten sier at den palestinske økonomien ikke er klar for stat, men samtidig står det at PA har gjort noen imponerende prestasjoner de siste to årene, i infrastrukturutvikling og etablering av juridiske og regulatoriske organer,» påpeker en tjenestemann i det palestinske finansdepartementet overfor Israel Hayom.

Han forteller for øvrig at de palestinske myndighetene for tiden er midt i deres verste finanskrise noensinne og har mer enn en milliard dollar i gjeld. “Mange arabiske stater har ennå ikke overført den økonomiske hjelpen de har lovet, og hvis giverlandene ikke overfører sin bistand, vil PA bli insolvent. Vi har sett tegn på alvoret av finanskrisen de siste månedene og har ikke vært i stand å betale de offentlige arbeidernes lønninger,” klager han.