EU-kommisjonens president José Manuel Barroso sier han er forpliktet til å styrke EU-Israels partnerskapssamarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon. Under en tale ved Haifa Universitet 10. juli, hvor Barroso fikk en æresdoktortittel, pekte han ut samarbeidet på disse områdene som "en av de største prestasjoner i vårt partnerskap". EU-presidenten sa ifølge The Times of Israel at Israel og EU hadde bygd et dynamisk forhold basert på felles verdier, samt solide obligasjoner av historie og slektskap. "Hver dag jobber vi sammen for gjensidig nytte på et bredt spekter av saker, fra avtaler nylig signert av Israel med European Space Agency til samarbeid mellom en rekke EU-byråer og deres israelske motparter," sa EU-kommisjonens president. «Økonomiske bånd stikker dypt», sa han og pekte på at EU var Israels største handelspartner, med en total handel som i fjor beløp seg til 29.4 milliarder euro. Men Barroso blinket ut samarbeid i vitenskap, forskning og teknologi som spesielt viktig: "Dette samarbeidet er absolutt en av de største prestasjoner av vårt partnerskap. Et kontinent som Europa, som investerer tungt i innovasjon, trenger å ha nære forbindelser med en start-up nasjon som Israel», fremhevet han. Barroso sa at Israel var et av de mest vellykkede ikke-EU-medlemsland som var knyttet til det nåværende europeiske rammeprogrammet for forskning (FP7). Universitet i Haifa har over 25 prosjekter med tilknytning til dette rammeprogrammet. Israel deltar for tiden i over 800 prosjekter i felt som spenner fra nanoteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi til energi og helse.

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso sier han er forpliktet til å styrke EU-Israels partnerskapssamarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon. Under en tale ved Haifa Universitet 10. juli, hvor Barroso fikk en æresdoktortittel, pekte han ut samarbeidet på disse områdene som “en av de største prestasjoner i vårt partnerskap”. EU-presidenten sa ifølge The Times of Israel at Israel og EU hadde bygd et dynamisk forhold basert på felles verdier, samt solide obligasjoner av historie og slektskap.

“Hver dag jobber vi sammen for gjensidig nytte på et bredt spekter av saker, fra avtaler nylig signert av Israel med European Space Agency til samarbeid mellom en rekke EU-byråer og deres israelske motparter,” sa EU-kommisjonens president.

«Økonomiske bånd stikker dypt», sa han og pekte på at EU var Israels største handelspartner, med en total handel som i fjor beløp seg til 29.4 milliarder euro. Men Barroso blinket ut samarbeid i vitenskap, forskning og teknologi som spesielt viktig: “Dette samarbeidet er absolutt en av de største prestasjoner av vårt partnerskap. Et kontinent som Europa, som investerer tungt i innovasjon, trenger å ha nære forbindelser med en start-up nasjon som Israel», fremhevet han.

Barroso sa at Israel var et av de mest vellykkede ikke-EU-medlemsland som var knyttet til det nåværende europeiske rammeprogrammet for forskning (FP7). Universitet i Haifa har over 25 prosjekter med tilknytning til dette rammeprogrammet. Israel deltar for tiden i over 800 prosjekter i felt som spenner fra nanoteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi til energi og helse.