Finansminister Yuval Steinitz (bilde) vil neste uke møte representanter fra det internasjonale kredittratingsfirmaet Standard & Poors. Firmaet sender en delegasjon til Israel som en del av arbeidet med å utarbeide deres årlige rapport om Israels økonomi. .Steinitz har til hensikt å fortelle Standard & Poors  sine økonomer at Israels økonomi er meget sterk, skriver Israel Hayom. Han vil også forklare regjeringens ferske beslutning om å doble landets underskudd fra 1,5 % til 3 % i 2013, og understreke viljen til fortsatt å bevare den finansielle styrken og bankstabiliteten i den finansielle sektoren. Steinitz vil også love at regjeringen ikke vil tillate en økning i sine utgifter eller et brudd på sine budsjettrammer, skriver den israelske avisen. Økonomene fra Standard & Poors kommer i Israel søndag. Økonomer fra de to andre store internasjonale kredittvurderingsbyråene, Moodys og Fitch, har også planlagt å besøke Israel i nær fremtid for å evaluere den israelske økonomien. Alle selskapene vil utstede de første rapportene om den israelske økonomien på slutten av sine besøk og utforme sluttrapporter snart etterpå. Mange spår at disse besøkene ikke vil ha noen innvirkning på Israels nåværende kredittrating, i motsetning til mange andre OECD-land som nylig har fått sine kredittvurderinger redusert, deriblant USA. Til tross for det planlagte økte underskuddet vil Israel beholde sine nåværende gode karakterer, mener ekspertene. Det er likevel ventet at selskapene vil gi en rekke anbefalinger om gjeldsreduksjon i sine rapporter, blant annet gjennom budsjettkutt og økte skatter. Det er i følge ekspertene ventet at økonomene vil anbefale en økning i både merverdiavgift og inntektsskatt for raskt å redusere underskuddet igjen. Standard & Poors økte Israels kredittrating fra A til A + i september 2011. Økonomene fra kredittvurderingsselskapet vil også møte Bank of Israels sjef, Stanley Fischer, Bank of Israel visesentralbanksjef Dr. Karnit Flug og Bank of Israel forskningsavdelingsdirektør Nathan Zussman for å diskutere deres motstand mot å øke underskuddet.

Finansminister Yuval Steinitz (bilde) vil neste uke møte representanter fra det internasjonale kredittratingsfirmaet Standard & Poors. Firmaet sender en delegasjon til Israel som en del av arbeidet med å utarbeide deres årlige rapport om Israels økonomi. .Steinitz har til hensikt å fortelle Standard & Poors  sine økonomer at Israels økonomi er meget sterk, skriver Israel Hayom. Han vil også forklare regjeringens ferske beslutning om å doble landets underskudd fra 1,5 % til 3 % i 2013, og understreke viljen til fortsatt å bevare den finansielle styrken og bankstabiliteten i den finansielle sektoren.

Steinitz vil også love at regjeringen ikke vil tillate en økning i sine utgifter eller et brudd på sine budsjettrammer, skriver den israelske avisen. Økonomene fra Standard & Poors kommer i Israel søndag.

Økonomer fra de to andre store internasjonale kredittvurderingsbyråene, Moodys og Fitch, har også planlagt å besøke Israel i nær fremtid for å evaluere den israelske økonomien. Alle selskapene vil utstede de første rapportene om den israelske økonomien på slutten av sine besøk og utforme sluttrapporter snart etterpå.

Mange spår at disse besøkene ikke vil ha noen innvirkning på Israels nåværende kredittrating, i motsetning til mange andre OECD-land som nylig har fått sine kredittvurderinger redusert, deriblant USA. Til tross for det planlagte økte underskuddet vil Israel beholde sine nåværende gode karakterer, mener ekspertene.

Det er likevel ventet at selskapene vil gi en rekke anbefalinger om gjeldsreduksjon i sine rapporter, blant annet gjennom budsjettkutt og økte skatter. Det er i følge ekspertene ventet at økonomene vil anbefale en økning i både merverdiavgift og inntektsskatt for raskt å redusere underskuddet igjen.

Standard & Poors økte Israels kredittrating fra A til A + i september 2011. Økonomene fra kredittvurderingsselskapet vil også møte Bank of Israels sjef, Stanley Fischer, Bank of Israel visesentralbanksjef Dr. Karnit Flug og Bank of Israel forskningsavdelingsdirektør Nathan Zussman for å diskutere deres motstand mot å øke underskuddet.