Israel er et bedre økonomisk forbilde for Afrika enn både EU og USA. Det ga flere afrikanske sentralbanksjefer uttrykk for da de nylig besøkte Israel. Årsaken er selvsagt den økonomiske stabiliteten i Israel, kombinert med de siste årenes økonomiske vekst, og kontrollerte statsøkonomi. "Jeg kan ikke tenke meg en bedre rollemodell for mitt land enn Israel. Så vidt jeg kan se er Israel en langt bedre modell for oss enn USA eller Europa, " sa professor Emmanuel Tumusiime-Mutebile som er sjef for Central Bank of Uganda i følge Times of Israel. Tumusiime-Mutebile deltok i en delegasjon sammen med sentralbanksjefene i Kenya, Sør Sudan, Zambia, Ghana og Swaziland. Turen ble sponset av USAs Voices i Israel (AVI), en gruppe som vanligvis organiserer oppdrag og turer for innflytelsesrike medlemmer av det amerikanske samfunnet, inkludert Hollywood-kjendiser, radio talkshow verter, kristne pastorer og ledere i de afrikansk-amerikanske og spanske samfunn. Besøket av sentralbanksjefene er det første av det som forhåpentligvis vil være mange slike turer, sier Mike Landau, som leder oppdraget. "Vi valgte å starte med dette oppdraget fordi vi føler Israel har mye å tilby afrikanske økonomier blant annet innen teknologi,» sier han. «De aller fleste av landene i Afrika sør for Sahara har overveldende landbruksøkonomier, og Israel har en stor avansert landbruksteknologi å tilby. Israelske selskaper kan tilby en rekke nøkkelferdige løsninger for å løse alle typer ineffektivitet innen landbruket" Sentralbanksjefene besøkte kibbutzer, kornmagasiner og høyteknologiselskaper. Delegasjonen var spesielt interessert i hvordan man kan forhindre tap før innhøstingene. Slike tap er store i eksempelvis Uganda på grunn av råte, angrep fra insekter og andre lagringsproblemer. Men Uganda er på jakt etter mer enn bare landbruksteknologi. Tumusiime-Mutebile håper å ta en bit av Israels gründervirksomhet med hjem "Med litt hjelp fra Israel kunne vi være Afrikas gründernasjon" sa han. Den ugandiske sentralbanksjefen mente det er viktig å utvikle andre næringer enn bare landbruk, skriver Times of Israel. Økonomisk styring er de afrikanske sentralbanksjefenes største bekymring, og Tumusiime-Mutebile sa at Uganda, og resten av Afrika sør for Sahara, hadde mye å lære av Israel på dette området også.

Israel er et bedre økonomisk forbilde for Afrika enn både EU og USA. Det ga flere afrikanske sentralbanksjefer uttrykk for da de nylig besøkte Israel. Årsaken er selvsagt den økonomiske stabiliteten i Israel, kombinert med de siste årenes økonomiske vekst, og kontrollerte statsøkonomi. “Jeg kan ikke tenke meg en bedre rollemodell for mitt land enn Israel. Så vidt jeg kan se er Israel en langt bedre modell for oss enn USA eller Europa, ” sa professor Emmanuel Tumusiime-Mutebile som er sjef for Central Bank of Uganda i følge Times of Israel.

Tumusiime-Mutebile deltok i en delegasjon sammen med sentralbanksjefene i Kenya, Sør Sudan, Zambia, Ghana og Swaziland. Turen ble sponset av USAs Voices i Israel (AVI), en gruppe som vanligvis organiserer oppdrag og turer for innflytelsesrike medlemmer av det amerikanske samfunnet, inkludert Hollywood-kjendiser, radio talkshow verter, kristne pastorer og ledere i de afrikansk-amerikanske og spanske samfunn.

Besøket av sentralbanksjefene er det første av det som forhåpentligvis vil være mange slike turer, sier Mike Landau, som leder oppdraget. “Vi valgte å starte med dette oppdraget fordi vi føler Israel har mye å tilby afrikanske økonomier blant annet innen teknologi,» sier han. «De aller fleste av landene i Afrika sør for Sahara har overveldende landbruksøkonomier, og Israel har en stor avansert landbruksteknologi å tilby. Israelske selskaper kan tilby en rekke nøkkelferdige løsninger for å løse alle typer ineffektivitet innen landbruket”

Sentralbanksjefene besøkte kibbutzer, kornmagasiner og høyteknologiselskaper. Delegasjonen var spesielt interessert i hvordan man kan forhindre tap før innhøstingene. Slike tap er store i eksempelvis Uganda på grunn av råte, angrep fra insekter og andre lagringsproblemer.

Men Uganda er på jakt etter mer enn bare landbruksteknologi. Tumusiime-Mutebile håper å ta en bit av Israels gründervirksomhet med hjem “Med litt hjelp fra Israel kunne vi være Afrikas gründernasjon” sa han. Den ugandiske sentralbanksjefen mente det er viktig å utvikle andre næringer enn bare landbruk, skriver Times of Israel.

Økonomisk styring er de afrikanske sentralbanksjefenes største bekymring, og Tumusiime-Mutebile sa at Uganda, og resten av Afrika sør for Sahara, hadde mye å lære av Israel på dette området også.