Dansker og nordmenn er verdens mest fornøyde folkeslag. Det viser en undersøkelse foretatt av OECD, en såkalt Life Satisfaction Index. Tross krigs, - og terrortrusler viser også denne undersøkelsen, i likhet med flere andre liknende undersøkelser, at også israelerne er godt fornøyd med deres livssituasjon, sosiale protestaksjoner til tross.  Israel er rangert på åttende plass i OECDs undersøkelse, skriver Ynet News. Som tidligere år viser undersøkelsen at det er en sterk sammenheng mellom økonomisk velstand, helse og stabile sosiale forhold på den ene siden, og lykkefølelse på den andre siden. Det gjelder for alle land som er målt på indeksen. Sosial status påvirker subjektiv velvære ganske sterkt. Mens de nederste 20 % av den israelske befolkningen har et livstilfredshetsnivå på 6,6, når denne poengsummen 8,0 for de øverste 20 %. OECD målte data i 11 kategorier, inkludert utdanning, helse og arbeid. Studien ba innbyggerne å måle lykke på en skala fra en til ti. Danmark tok førsteplassen fulgt av Norge, Nederland, Sveits, Østerrike, Canada, Australia og på åttende plass - Israel. Blant de 10 lykkeligste landene er også Finland og Sverige, mens USA ikke klarte å havne blant de 10 beste, og ble rangert på 12. plass. På spørsmål om å rangere deres generelle tilfredshet med livet på en skala fra 0 til 10, ga israelerne karakteren 7,4 karakter, høyere enn OECD-gjennomsnittet på 6,7. Det er liten forskjell i livstilfredshet mellom menn og kvinner på tvers av OECD-landene. Dette er virkeligheten også i Israel, der menn ga sitt liv en 7,4 karakter og kvinner 7,3. Israelerne har forventet levealder på 81,7 år - sjette høyeste blant OECD landene. Landet har også en lav fedmesats på 13,8 %. 81 % av de spurte israelerne rapporterte deres helse til å være "god" eller "svært god". Til tross for terrortruslene og sikkerhetsproblemene i landet er drapssatsen i Israel i tråd med OECDs gjennomsnitt på 2,1 drap per 100.000 mennesker.  70 % av israelerne føler seg trygge på vei hjem om natten.

Dansker og nordmenn er verdens mest fornøyde folkeslag. Det viser en undersøkelse foretatt av OECD, en såkalt Life Satisfaction Index. Tross krigs, – og terrortrusler viser også denne undersøkelsen, i likhet med flere andre liknende undersøkelser, at også israelerne er godt fornøyd med deres livssituasjon, sosiale protestaksjoner til tross.  Israel er rangert på åttende plass i OECDs undersøkelse, skriver Ynet News. Som tidligere år viser undersøkelsen at det er en sterk sammenheng mellom økonomisk velstand, helse og stabile sosiale forhold på den ene siden, og lykkefølelse på den andre siden.

Det gjelder for alle land som er målt på indeksen. Sosial status påvirker subjektiv velvære ganske sterkt. Mens de nederste 20 % av den israelske befolkningen har et livstilfredshetsnivå på 6,6, når denne poengsummen 8,0 for de øverste 20 %.

OECD målte data i 11 kategorier, inkludert utdanning, helse og arbeid. Studien ba innbyggerne å måle lykke på en skala fra en til ti. Danmark tok førsteplassen fulgt av Norge, Nederland, Sveits, Østerrike, Canada, Australia og på åttende plass – Israel. Blant de 10 lykkeligste landene er også Finland og Sverige, mens USA ikke klarte å havne blant de 10 beste, og ble rangert på 12. plass.

På spørsmål om å rangere deres generelle tilfredshet med livet på en skala fra 0 til 10, ga israelerne karakteren 7,4 karakter, høyere enn OECD-gjennomsnittet på 6,7. Det er liten forskjell i livstilfredshet mellom menn og kvinner på tvers av OECD-landene. Dette er virkeligheten også i Israel, der menn ga sitt liv en 7,4 karakter og kvinner 7,3.

Israelerne har forventet levealder på 81,7 år – sjette høyeste blant OECD landene. Landet har også en lav fedmesats på 13,8 %. 81 % av de spurte israelerne rapporterte deres helse til å være “god” eller “svært god”. Til tross for terrortruslene og sikkerhetsproblemene i landet er drapssatsen i Israel i tråd med OECDs gjennomsnitt på 2,1 drap per 100.000 mennesker.  70 % av israelerne føler seg trygge på vei hjem om natten.