Israel topper listen over land med flest patenter innen medisinsk utstyr per innbygger og er fjerde i verden når det gjelder bioteknologipatenter per innbygger. 50-60 nye bedrifter etableres årlig innen denne bransjen, kalt «life science».  I dag og to dager fremover vil flere av dem presentere seg selv i den store utstillingen og konferansen Israel Life Science Industry’s BioMed expo.  Utstillingen vil samle topp israelske og internasjonale bedriftsledere, beslutningstakere, og ledende forskere, for å fremme materielle debatter og gi innsikt om viktige spørsmål som BioMed-industrien står overfor, skriver Marked Watch. Israelsk teknologi og nyvinninger innen medisinsk utstyr og bioteknologi vil bli presentert. Til messen, som arrangeres i Tel Aviv, er det ventet delegater fra 42 land. Messen, som arrangeres årlig, er i følge Jerusalem Post berømt for å fremheve den biomedisinske industriens siste innovasjoner og teknologier. Et av de gjennombruddene som vil bli presenter og diskutere er den livreddende effekten som de virkningene PLX stamceller fra Israels Pluristem har hatt på en 7 år gammel rumensk jente som tidligere hadde gjennomgått to mislykkede benmargstransplantasjoner. Etter bare 10 dager forbedret blodverdiene seg og ni måneder senere var hun frisk nok til å bli utskrevet fra sykehuset. Ikke rart at rundt 30.000 amerikanske pasienter kommer til Israel årlig for å dra nytte av israelske sykehus sine innovative behandlinger, skriver Jerusalem Post.

Israel topper listen over land med flest patenter innen medisinsk utstyr per innbygger og er fjerde i verden når det gjelder bioteknologipatenter per innbygger. 50-60 nye bedrifter etableres årlig innen denne bransjen, kalt «life science».  I dag og to dager fremover vil flere av dem presentere seg selv i den store utstillingen og konferansen Israel Life Science Industry’s BioMed expo.  Utstillingen vil samle topp israelske og internasjonale bedriftsledere, beslutningstakere, og ledende forskere, for å fremme materielle debatter og gi innsikt om viktige spørsmål som BioMed-industrien står overfor, skriver Marked Watch.

Israelsk teknologi og nyvinninger innen medisinsk utstyr og bioteknologi vil bli presentert. Til messen, som arrangeres i Tel Aviv, er det ventet delegater fra 42 land. Messen, som arrangeres årlig, er i følge Jerusalem Post berømt for å fremheve den biomedisinske industriens siste innovasjoner og teknologier.

Et av de gjennombruddene som vil bli presenter og diskutere er den livreddende effekten som de virkningene PLX stamceller fra Israels Pluristem har hatt på en 7 år gammel rumensk jente som tidligere hadde gjennomgått to mislykkede benmargstransplantasjoner. Etter bare 10 dager forbedret blodverdiene seg og ni måneder senere var hun frisk nok til å bli utskrevet fra sykehuset. Ikke rart at rundt 30.000 amerikanske pasienter kommer til Israel årlig for å dra nytte av israelske sykehus sine innovative behandlinger, skriver Jerusalem Post.