Medisinsk turisme har blitt en stor inntektskilde for israelske sykehus. Ifølge data fra de siste årene beløper årlige inntekter for israelske sykehus fra medisinsk turisme seg til omtrent 120 millioner dollar. Medisinsk turisme er en lukrativ bransje fordi israelske sykehus i gjennomsnitt belaster 30 % mer fra utenlandske pasienter enn de gjør fra israelske pasienter. Et godt medisinsk omdømme og relativt lavere kostnader i forhold til andre sykehus rundt om i verden trekker pasienter fra hele verden for å motta medisinsk behandling i Israel, skriver Ynet News. Ordningen er en vinn-vinn-situasjon - de får god behandling og sykehuset får økte inntekter. Samtidig med at israelske sykehus behandler egne borgere og betalte utlendinger fra hele verden, får også tusenvis av palestinere fra Gazastripen og Vestbredden medisinsk behandling i Israel hvert år. Det palestinske medisinske systemet mangler kapasitet til fullt ut å dekke behovene til den palestinske befolkningen. Sykehusene er små og har en seng per tusen innbyggere, sammenlignet med seks senger per tusen innbyggere i Israel. Palestinerne mangler også riktig utstyr og personell. Dermed er de palestinske myndighetene tvunget til å sende pasienter til nabolandene, Egypt, Jordan og Israel for medisinsk behandling. Behandlingen er finansiert av PAs helse og medisinske forsikringsfond eller budsjetter med bistandspenger fra hjelpeorganisasjoner. Det er også palestinske pasienter som betaler for sin egen medisinsk behandling, skriver Ynet News. I 2010 utgjorde PAs medisinske regning til Israel omtrent 15 millioner dollar.  I 2011 var beløpet noe lavere. Ved første øyekast virker det som om Israel har en pen inntekt på palestinsk medisinsk turisme, men ting er mer komplisert enn de ser ut, skriver Ynet News. Det finnes et byråkratisk regelverk for hvem som kan få behandling i Israel, uten å måtte dekke regningen selv. Hvis pasienten søker privat omsorg, må sykehuset ta betalt for at omsorg på forhånd. I tillegg påfører det sykehusene utgifter å ta imot palestinske akuttpasienter uten henvisninger og vedtak fra palestinske myndigheter som kan sikre betaling.  Av humanitære grunner blir selvsagt pasienter som har vært utsatt for arbeidsulykker eller trafikkulykker og trenger øyeblikkelig hjelp tatt hånd om.

Medisinsk turisme har blitt en stor inntektskilde for israelske sykehus. Ifølge data fra de siste årene beløper årlige inntekter for israelske sykehus fra medisinsk turisme seg til omtrent 120 millioner dollar. Medisinsk turisme er en lukrativ bransje fordi israelske sykehus i gjennomsnitt belaster 30 % mer fra utenlandske pasienter enn de gjør fra israelske pasienter. Et godt medisinsk omdømme og relativt lavere kostnader i forhold til andre sykehus rundt om i verden trekker pasienter fra hele verden for å motta medisinsk behandling i Israel, skriver Ynet News.

Ordningen er en vinn-vinn-situasjon – de får god behandling og sykehuset får økte inntekter.

Samtidig med at israelske sykehus behandler egne borgere og betalte utlendinger fra hele verden, får også tusenvis av palestinere fra Gazastripen og Vestbredden medisinsk behandling i Israel hvert år.

Det palestinske medisinske systemet mangler kapasitet til fullt ut å dekke behovene til den palestinske befolkningen. Sykehusene er små og har en seng per tusen innbyggere, sammenlignet med seks senger per tusen innbyggere i Israel. Palestinerne mangler også riktig utstyr og personell.
Dermed er de palestinske myndighetene tvunget til å sende pasienter til nabolandene, Egypt, Jordan og Israel for medisinsk behandling.

Behandlingen er finansiert av PAs helse og medisinske forsikringsfond eller budsjetter med bistandspenger fra hjelpeorganisasjoner. Det er også palestinske pasienter som betaler for sin egen medisinsk behandling, skriver Ynet News. I 2010 utgjorde PAs medisinske regning til Israel omtrent 15 millioner dollar.  I 2011 var beløpet noe lavere.

Ved første øyekast virker det som om Israel har en pen inntekt på palestinsk medisinsk turisme, men ting er mer komplisert enn de ser ut, skriver Ynet News. Det finnes et byråkratisk regelverk for hvem som kan få behandling i Israel, uten å måtte dekke regningen selv. Hvis pasienten søker privat omsorg, må sykehuset ta betalt for at omsorg på forhånd. I tillegg påfører det sykehusene utgifter å ta imot palestinske akuttpasienter uten henvisninger og vedtak fra palestinske myndigheter som kan sikre betaling.  Av humanitære grunner blir selvsagt pasienter som har vært utsatt for arbeidsulykker eller trafikkulykker og trenger øyeblikkelig hjelp tatt hånd om.