«På vår nasjonaldag feier vi de verdiene som ble knesatt i den norske Grunnloven, respekten for menneskerettighetene, for ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati, maktfordeling, enkeltmenneskers rett til å bestemme over eget liv, personlig frihet og toleranse. Dette er verdier som preger vår kristne og jødiske felleskultur, og som vi nordmenn deler med israelerne. Vi er to land, men vi har felles verdier», sier lederen for Norsk-Israelsk Handelskammer, Dag Abrhamsen. «Så vel kristendommen som jødedommen er gjennomsyret av kjærligheten til det største av Guds veldige skaperverk – mennesket. Mennesket er Guds barn. Vi må derfor aldri redusere det til ”en upersonlig tann på statens kvernende hjul,” – for å bruke et sitat fra Martin Luther King jr. Resultatet av en politikk som ikke setter mennesket i sentrum har vi sett flere steder i verden og flere ganger gjennom historien, med Holocaust som et av de verste eksemplene,» sier Abrahamsen. Han fortsetter: «På 17.mai sier vi til hverandre «aldri mer», og tenker på den tyske okkupasjonen av Norge, men også på nazistenes forsøk på å utslette det jødiske folket. Det klarte de ikke. Israel gjenoppstod som en fugl Fønix fra asken. Landet ble bygget opp ørkenstein for ørkenstein, gjennom samhold og slit. Israelerne har gitt alt for sitt fedreland, og lyttet mer enn oss nordmenn til Nordahl Griegs ord i diktet «Årsdagen» fra 9.april 1941: «Vi har lært det: Skal vi leve Ensomme og fri. Skjer det ikke ved å kreve, Bare ved å gi.” På 17.mai tenker vi i ærbødighet på vår egen frihet, men våre tanker går også til våre venner i Israel: Måtte også israelerne, jøder så vel som arabere, få leve i frihet og fred.» httpv://www.youtube.com/watch?v=LUtiIMZIVOU httpv://www.youtube.com/watch?v=FYWLttrqjmQ

«På vår nasjonaldag feier vi de verdiene som ble knesatt i den norske Grunnloven, respekten for menneskerettighetene, for ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati, maktfordeling, enkeltmenneskers rett til å bestemme over eget liv, personlig frihet og toleranse. Dette er verdier som preger vår kristne og jødiske felleskultur, og som vi nordmenn deler med israelerne. Vi er to land, men vi har felles verdier», sier lederen for Norsk-Israelsk Handelskammer, Dag Abrhamsen.

«Så vel kristendommen som jødedommen er gjennomsyret av kjærligheten til det største av Guds veldige skaperverk – mennesket. Mennesket er Guds barn. Vi må derfor aldri redusere det til ”en upersonlig tann på statens kvernende hjul,” – for å bruke et sitat fra Martin Luther King jr. Resultatet av en politikk som ikke setter mennesket i sentrum har vi sett flere steder i verden og flere ganger gjennom historien, med Holocaust som et av de verste eksemplene,» sier Abrahamsen. Han fortsetter:

«På 17.mai sier vi til hverandre «aldri mer», og tenker på den tyske okkupasjonen av Norge, men også på nazistenes forsøk på å utslette det jødiske folket. Det klarte de ikke. Israel gjenoppstod som en fugl Fønix fra asken. Landet ble bygget opp ørkenstein for ørkenstein, gjennom samhold og slit. Israelerne har gitt alt for sitt fedreland, og lyttet mer enn oss nordmenn til Nordahl Griegs ord i diktet «Årsdagen» fra 9.april 1941:

«Vi har lært det: Skal vi leve
Ensomme og fri.
Skjer det ikke ved å kreve,
Bare ved å gi.”

På 17.mai tenker vi i ærbødighet på vår egen frihet, men våre tanker går også til våre venner i Israel: Måtte også israelerne, jøder så vel som arabere, få leve i frihet og fred.»