Store olje- og gassfunn utenfor kysten av Israel gjør at Israel innen få år kan bli en av verdens ledende oljenasjoner. Hvor er det da naturlig for israelske oljefolk å reise for å hente lærdom? Selvsagt til Stavanger. Det får de nå hjelp til fra Norsk-Israelsk Handelskammer i samarbeid med organisasjonen Greater Stavanger Business Services.  28.til 30.mai har disse to organisasjonene tilrettelagt for et viktig delegasjonsbesøk fra Israel. Besøket er et av handelskammerets viktigste initiativ på mange år. Den israelske delegasjonen består av fire eller fem sentrale representanter fra det israelske energidepartementet og to representanter fra de israelske ambassadene i Oslo og Stockholm. På møtene deltar selvsagt også norske representanter fra arrangørorganisasjonene.  Det er først og fremst Trygve Brekke, som er leder for Norsk-Israelsk Handelskammers avdeling i Stavanger, som har bidratt på vegne av handelskammeret. Ved siden av programmet som er lagt opp av handelskammeret og Greater Stavanger, vil den israelske delegasjoner også ha bilaterale samtaler med det norske Olje- og energidepartementet. Formålet med delegasjonsbesøket fra israelernes side er å lære om organiseringen av norsk petroleumsvirksomhet og mulighetene for leverdørindustrien. Det er lagt opp til et todelt program i Stavanger, der del 2 har tittelen: Muligheter for petroleumsindustrien offshore Israel. I forbindelse med denne delen av programmet er norske bedrifter invitert til å delta. Israelerne vil i løpet av de tre dagene i landets oljehovedstad få innføring i nasjonale retningslinjer og regionale virkninger.  De vil blant annet bli presentert for det norske Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, og Petoro (Den norske regjeringens instrument for petroleumsinntekter og ledelse), og en representant fra Norsk Petroleumsforening vil prate over temaet «Fra nasjonal politikk til praktiske implementasjoner». Av interesse for de norske bedriftene vil det nok være å høre handelsattacheen ved den israelske ambassaden i Stockholm, Joseph Ackerman, prate om hvordan man gjør forretninger i Israel. Atle Aamodt Andresen fra bedriften AGR vil snakke om sine erfaringer som aktiv i Israel, og også en representant fra firmaet O. H. Meling & Co AS vil snakke om erfaringer med å gjøre forretninger i Israel. Regionaldirektøren i INTSOK, Sjur Bratland, (The Norwegian Oil & Gas Partners), som arbeider med å fremme norsk offshoreindustri internasjonalt, står også oppført som foredragsholder. Og på kvelden står Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) som vert for en offisiell middag i restaurant Stavanger Stuene i Atlantic Hotell.

Store olje- og gassfunn utenfor kysten av Israel gjør at Israel innen få år kan bli en av verdens ledende oljenasjoner. Hvor er det da naturlig for israelske oljefolk å reise for å hente lærdom? Selvsagt til Stavanger. Det får de nå hjelp til fra Norsk-Israelsk Handelskammer i samarbeid med organisasjonen Greater Stavanger Business Services.  28.til 30.mai har disse to organisasjonene tilrettelagt for et viktig delegasjonsbesøk fra Israel. Besøket er et av handelskammerets viktigste initiativ på mange år.

Den israelske delegasjonen består av fire eller fem sentrale representanter fra det israelske energidepartementet og to representanter fra de israelske ambassadene i Oslo og Stockholm. På møtene deltar selvsagt også norske representanter fra arrangørorganisasjonene.  Det er først og fremst Trygve Brekke, som er leder for Norsk-Israelsk Handelskammers avdeling i Stavanger, som har bidratt på vegne av handelskammeret. Ved siden av programmet som er lagt opp av handelskammeret og Greater Stavanger, vil den israelske delegasjoner også ha bilaterale samtaler med det norske Olje- og energidepartementet.

Formålet med delegasjonsbesøket fra israelernes side er å lære om organiseringen av norsk petroleumsvirksomhet og mulighetene for leverdørindustrien. Det er lagt opp til et todelt program i Stavanger, der del 2 har tittelen: Muligheter for petroleumsindustrien offshore Israel. I forbindelse med denne delen av programmet er norske bedrifter invitert til å delta.

Israelerne vil i løpet av de tre dagene i landets oljehovedstad få innføring i nasjonale retningslinjer og regionale virkninger.  De vil blant annet bli presentert for det norske Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, og Petoro (Den norske regjeringens instrument for petroleumsinntekter og ledelse), og en representant fra Norsk Petroleumsforening vil prate over temaet «Fra nasjonal politikk til praktiske implementasjoner».

Av interesse for de norske bedriftene vil det nok være å høre handelsattacheen ved den israelske ambassaden i Stockholm, Joseph Ackerman, prate om hvordan man gjør forretninger i Israel. Atle Aamodt Andresen fra bedriften AGR vil snakke om sine erfaringer som aktiv i Israel, og også en representant fra firmaet O. H. Meling & Co AS vil snakke om erfaringer med å gjøre forretninger i Israel. Regionaldirektøren i INTSOK, Sjur Bratland, (The Norwegian Oil & Gas Partners), som arbeider med å fremme norsk offshoreindustri internasjonalt, står også oppført som foredragsholder.

Og på kvelden står Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) som vert for en offisiell middag i restaurant Stavanger Stuene i Atlantic Hotell.