En ny undersøkelse - "Israel i den digitale tidsalderen 2012" - ser inn i israeleres online aktivitet og informasjonsdeling på Internett de siste årene. Undersøkelsen viser blant annet at ultra-ortodokse jøder, såkalte Haredim, ser flere videoer på nettet enn den sekulære delen av befolkningen, og at arabiske israelere er mer aktive med å blogge på nettsteder enn noen andre demografiske grupper i Israel, skriver Israel Hayom. Undersøkelsen er utført av Dr. Yuval Dror.  Han har samlet informasjon fra 1200 respondenter, herunder fra sektorer ofte utelatt av nasjonale undersøkelser som arabiske tenåringer i alderen 14-17 år, Haredim (ultra-ortodokse jøder), og nye jødiske innvandrere til Israel. Blant de mest overraskende resultatene avdekket i undersøkelsen var det at arabiske israelere ble funnet å være mer aktive på bloggområder, både når det gjelder å lese blogger og å skrive dem, enn noen annen demografisk sektor i Israel. Arabiske israelere delte også mer informasjon og videoer på nettet enn jøder, ifølge rapporten. Et annet uventet resultat var relatert til seere av videoer på nettet. Undersøkelsen avdekket at Haredim så flere videoer på nettet enn den sekulære offentligheten. Undersøkelsen fant at rundt 1.6 millioner israelere bruker sosiale medienettsteder hver dag. Bruk i dette tilfellet betyr ikke bare å logge inn på nettstedene, men å dele bilder eller videoer. Undersøkelsen har også sjekket i hvilken grad israelerne var "verdensborgere" eller om de var mer provinsiell i form av Internett-innhold. 81 prosent av veteranjødiske borgere sa de i hovedsak søkte etter nyheter på hebraiske nettsteder, og svært få vurderte å se på nettsteder på andre språk. De fleste logget på hebraiske nettsider for å lese nyheter. Generell søking etter informasjon kom på andre plass, og sosiale medier kom på tredje.

En ny undersøkelse – “Israel i den digitale tidsalderen 2012” – ser inn i israeleres online aktivitet og informasjonsdeling på Internett de siste årene. Undersøkelsen viser blant annet at ultra-ortodokse jøder, såkalte Haredim, ser flere videoer på nettet enn den sekulære delen av befolkningen, og at arabiske israelere er mer aktive med å blogge på nettsteder enn noen andre demografiske grupper i Israel, skriver Israel Hayom.

Undersøkelsen er utført av Dr. Yuval Dror.  Han har samlet informasjon fra 1200 respondenter, herunder fra sektorer ofte utelatt av nasjonale undersøkelser som arabiske tenåringer i alderen 14-17 år, Haredim (ultra-ortodokse jøder), og nye jødiske innvandrere til Israel.

Blant de mest overraskende resultatene avdekket i undersøkelsen var det at arabiske israelere ble funnet å være mer aktive på bloggområder, både når det gjelder å lese blogger og å skrive dem, enn noen annen demografisk sektor i Israel. Arabiske israelere delte også mer informasjon og videoer på nettet enn jøder, ifølge rapporten.

Et annet uventet resultat var relatert til seere av videoer på nettet. Undersøkelsen avdekket at Haredim så flere videoer på nettet enn den sekulære offentligheten.

Undersøkelsen fant at rundt 1.6 millioner israelere bruker sosiale medienettsteder hver dag. Bruk i dette tilfellet betyr ikke bare å logge inn på nettstedene, men å dele bilder eller videoer.

Undersøkelsen har også sjekket i hvilken grad israelerne var “verdensborgere” eller om de var mer provinsiell i form av Internett-innhold. 81 prosent av veteranjødiske borgere sa de i hovedsak søkte etter nyheter på hebraiske nettsteder, og svært få vurderte å se på nettsteder på andre språk. De fleste logget på hebraiske nettsider for å lese nyheter. Generell søking etter informasjon kom på andre plass, og sosiale medier kom på tredje.