Hellas og Kypros har innvilget en israelsk anmodning om å legge en el-kabel til Europa via landene, opplyser strømmyndighetene i de to landene. Det blir den lengste kabelen av slikt slag i verden – 1000 km langt og i en dybde på 2000 meter under havoverflaten, skriver Israel-korrespondenten til avisen Norge I Dag, Richard Oestermann. 2000 megawattkabler, som har fått navnet “EuroAsia Connector Project”, vil sikre at land som Israel, Kypros, Hellas og andre i Sørøst-Europa og Middelhavsområdet, vil få en regelmessig strømforsyning. Egypt har nylig brutt naturgassleveransen til Israel, som har utarbeidet planer for en nødsituasjon for å imøtegå forventede strømbrudd til sommeren. Israel-Europa kabelen vil bli laget av Israel Electric Corporation og “PPP Quantum Energy”, som kontrolleres av greske og kypriotiske strømselskaper. Kabelen er den første fasen i et prosjekt som vil knytte Israel til det europeiske fastlandet, skriver avisen.

Hellas og Kypros har innvilget en israelsk anmodning om å legge en el-kabel til Europa via landene, opplyser strømmyndighetene i de to landene. Det blir den lengste kabelen av slikt slag i verden – 1000 km langt og i en dybde på 2000 meter under havoverflaten, skriver Israel-korrespondenten til avisen Norge I Dag, Richard Oestermann. 2000 megawattkabler, som har fått navnet “EuroAsia Connector Project”, vil sikre at land som Israel, Kypros, Hellas og andre i Sørøst-Europa og Middelhavsområdet, vil få en regelmessig strømforsyning.

Egypt har nylig brutt naturgassleveransen til Israel, som har utarbeidet planer for en nødsituasjon for å imøtegå forventede strømbrudd til sommeren. Israel-Europa kabelen vil bli laget av Israel Electric Corporation og “PPP Quantum Energy”, som kontrolleres av greske og kypriotiske strømselskaper. Kabelen er den første fasen i et prosjekt som vil knytte Israel til det europeiske fastlandet, skriver avisen.