Israel eksporterte i fjor for 90 milliarder dollar, sammenliknet med 6 millioner dollar i 1948, hvilket betyr at eksporten i dag er 15 000 ganger større enn i den israelske statens første år, fremgår det av en statistikk som det israelske statistiske sentralbyrået i samarbeid med det israelske eksportinstituttet offentliggjort i forbindelse med forrige ukes nasjonaldagsfeiring. Eksporten pr. innbygger er i dag 173 ganger større enn for 64 år siden, skriver Ynet News. Dataene viste også at eksporten bare krympet fem ganger de siste 64 årene: I 1982, under den første Libanon-krigen og inflasjonskrisen, i 1988 under intifadaen, under Gulfkrigen i 1991, i 2001 og i løpet av den globale finanskrisen i 2009. Israel undertegnet sin første handelsavtale med Ungarn i januar 1949. I dag har Israel frihandelsavtaler med 39 land, deriblant USA og alle EU-land. Fra 1948 og frem til 1970 var Storbritannia det primære eksportmålet for israelske varer. USA overtok topplasseringen på 70-tallet og har vært den primære målgruppen for den israelske eksporten til denne dag. På 1970-tallet var også Iran et av de 10 viktigste eksportmarkedene for israelske varer. Siden Israel ble til har eksporten vokst jevnt og trutt samtidig med at økonomien har blitt stadig bedre. I løpet av de siste 64 årene landets brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste med 500 %. Lederen for det israelske eksportinstituttet, Ramzi Gabay, sier at eksporten fungerer som den primære vekstmotor for økonomien i det lille israelske markedet. Mange analytikere tilskriver Israels bemerkelsesverdig vekst til den menneskelige faktor - det høye nivået på utdanning, kunnskap, arbeidsetikk og entreprenørskap, skriver Ynet News. "I det lange løp er den menneskelige kapitalen den viktigste vekstmotor, og den jødiske menneskelige kapital er en av de høyeste i verden," forklarer professor Nathan Zusman ved det hebraiske universitetet. En viktig tilleggsfaktor i Israels økonomiske vekst har vært landets kriger og et konstant behov for teknologisk utvikling, skriver Ynet News. En annen viktig faktor er regjeringens politikk som favoriserer industri og entreprenørskap, og som har redusert byråkratiske hindringer som tidligere undergravde investeringslysten og skadet veksten, mener Ramzi Gabay.

Israel eksporterte i fjor for 90 milliarder dollar, sammenliknet med 6 millioner dollar i 1948, hvilket betyr at eksporten i dag er 15 000 ganger større enn i den israelske statens første år, fremgår det av en statistikk som det israelske statistiske sentralbyrået i samarbeid med det israelske eksportinstituttet offentliggjort i forbindelse med forrige ukes nasjonaldagsfeiring.

Eksporten pr. innbygger er i dag 173 ganger større enn for 64 år siden, skriver Ynet News.

Dataene viste også at eksporten bare krympet fem ganger de siste 64 årene: I 1982, under den første Libanon-krigen og inflasjonskrisen, i 1988 under intifadaen, under Gulfkrigen i 1991, i 2001 og i løpet av den globale finanskrisen i 2009.

Israel undertegnet sin første handelsavtale med Ungarn i januar 1949. I dag har Israel frihandelsavtaler med 39 land, deriblant USA og alle EU-land. Fra 1948 og frem til 1970 var Storbritannia det primære eksportmålet for israelske varer. USA overtok topplasseringen på 70-tallet og har vært den primære målgruppen for den israelske eksporten til denne dag. På 1970-tallet var også Iran et av de 10 viktigste eksportmarkedene for israelske varer.

Siden Israel ble til har eksporten vokst jevnt og trutt samtidig med at økonomien har blitt stadig bedre. I løpet av de siste 64 årene landets brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste med 500 %.

Lederen for det israelske eksportinstituttet, Ramzi Gabay, sier at eksporten fungerer som den primære vekstmotor for økonomien i det lille israelske markedet. Mange analytikere tilskriver Israels bemerkelsesverdig vekst til den menneskelige faktor – det høye nivået på utdanning, kunnskap, arbeidsetikk og entreprenørskap, skriver Ynet News.

“I det lange løp er den menneskelige kapitalen den viktigste vekstmotor, og den jødiske menneskelige kapital er en av de høyeste i verden,” forklarer professor Nathan Zusman ved det hebraiske universitetet.

En viktig tilleggsfaktor i Israels økonomiske vekst har vært landets kriger og et konstant behov for teknologisk utvikling, skriver Ynet News. En annen viktig faktor er regjeringens politikk som favoriserer industri og entreprenørskap, og som har redusert byråkratiske hindringer som tidligere undergravde investeringslysten og skadet veksten, mener Ramzi Gabay.