Egypt sa mandag opp gassavtalen med Israel, som i dag får mye av sin naturgass fra det egyptiske anlegget på Sinai. Men Israels statsminister Benjamin Netanyahu er ikke bekymret. Både han, finansministeren og utenriksministeren fremholder at det dreier seg om en forretningsmessig konflikt og ikke en diplomatisk og politisk konflikt. Egypt ønsker å reforhandle avtalen for å sikre seg bedre betingelser. Det egyptiske selskapet Natural Gas Holding Company planlegger å signere ny avtale med Israel basert på nye vilkår, skriver Israel Hayom. «Den egyptiske oppsigelse av kontrakten om levering av naturgass til Israel mandag skyldes en bedriftstvist mellom et israelsk selskap og det egyptiske Natural Gas Holding Company,» sier statsminister Benjamin Netanyahu. "Vi ser ikke på dette som noe som er født ut av den politiske utviklingen. Det er faktisk en virksomhetstvist mellom det israelske selskapet og et egyptisk selskap. Det er ingen politiske sak her. Men det er mye gass," sier Netanyahu. Han er ikke bekymret for fremtidige gassforsyninger til Israel, ettersom Israel er på full fart mot å bli selvforsynt med gass fra egne felt. "Som tiden går blir våre gassreserver i Middelhavet økende," bemerker statsministeren. "Vi har som sagt gassreservene som gjør Israel helt energiuavhengig, ikke bare fra Egypt, men fra alle andre kilder. Israel kommer til å bli en av verdens store eksportører av naturgass. Det er vi ganske sikre på." «Vi må nå doble og tredoble vår innsats for å fremskynde levering av innenlands naturgass til å begynne i 2012, snarere enn april 2013, og overvinne alle de byråkratiske hindringene. Vi må beskytte vår energiuavhengighet og senke prisen på elektrisitet for både bedrifter og privatpersoner," sier Israels finansminister Yuval Steinitz. Utenriksminister Avigdor Lieberman kommenterer også Egypts kansellering av gassavtalen «Vi ønsker å forstå dette som en handelstvist. Jeg tror at å gjøre en bedriftstvist til en diplomatisk konflikt vil være en feil," sier han.

Egypt sa mandag opp gassavtalen med Israel, som i dag får mye av sin naturgass fra det egyptiske anlegget på Sinai. Men Israels statsminister Benjamin Netanyahu er ikke bekymret. Både han, finansministeren og utenriksministeren fremholder at det dreier seg om en forretningsmessig konflikt og ikke en diplomatisk og politisk konflikt. Egypt ønsker å reforhandle avtalen for å sikre seg bedre betingelser. Det egyptiske selskapet Natural Gas Holding Company planlegger å signere ny avtale med Israel basert på nye vilkår, skriver Israel Hayom.

«Den egyptiske oppsigelse av kontrakten om levering av naturgass til Israel mandag skyldes en bedriftstvist mellom et israelsk selskap og det egyptiske Natural Gas Holding Company,» sier statsminister Benjamin Netanyahu.

“Vi ser ikke på dette som noe som er født ut av den politiske utviklingen. Det er faktisk en virksomhetstvist mellom det israelske selskapet og et egyptisk selskap. Det er ingen politiske sak her. Men det er mye gass,” sier Netanyahu. Han er ikke bekymret for fremtidige gassforsyninger til Israel, ettersom Israel er på full fart mot å bli selvforsynt med gass fra egne felt.

“Som tiden går blir våre gassreserver i Middelhavet økende,” bemerker statsministeren. “Vi har som sagt gassreservene som gjør Israel helt energiuavhengig, ikke bare fra Egypt, men fra alle andre kilder. Israel kommer til å bli en av verdens store eksportører av naturgass. Det er vi ganske sikre på.”

«Vi må nå doble og tredoble vår innsats for å fremskynde levering av innenlands naturgass til å begynne i 2012, snarere enn april 2013, og overvinne alle de byråkratiske hindringene. Vi må beskytte vår energiuavhengighet og senke prisen på elektrisitet for både bedrifter og privatpersoner,” sier Israels finansminister Yuval Steinitz.

Utenriksminister Avigdor Lieberman kommenterer også Egypts kansellering av gassavtalen «Vi ønsker å forstå dette som en handelstvist. Jeg tror at å gjøre en bedriftstvist til en diplomatisk konflikt vil være en feil,” sier han.