Det israelske legemiddelfirmaet Vaxil biotherapeutics utvikling av en ny vaksine mot spredning av kreft, som vi tidligere har skrevet om, vekker nå internasjonal oppsikt, og blir blant annet omtalt i den canadiske avisen Vancouver Sun. Legemiddelfirmaet har samarbeidet med Hadassah Medical Center i Jerusalem, og tidlige testresultater tyder på at vaksinen kan trene kreftpasienters kropper å oppsøke og ødelegge kreftceller. Behandlingen, som retter seg mot et molekyl som finnes i 90 prosent av kreft, gir en injeksjon som vil tillate pasientenes immunforsvar å bekjempe vanlige kreftformer inkludert brystkreft og prostatakreft. De første resultatene av forsøk med mennesker, ved Hadassah Medical Center i Jerusalem, tyder på at vaksinen kan redusere nivåene av sykdommen. Testresultatene på mennesker er imidlertid så foreløpige at de ennå ikke publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Forskerne bak vaksinen håper å gjennomføre mer omfattende studier for å bevise at den kan være effektiv mot en rekke krefttyper. De tror den kan brukes til å bekjempe små svulster hvis de blir oppdaget tidlig, eller for å hindre retur og spredning av sykdom hos pasienter som har gjennomgått konvensjonell behandling. Ved undersøkelsen på Hadassah fikk 10 pasienter med blodkrefttypen myelomatose vaksinen. Sju av dem er ferdig med behandlingen og Vaxil biotherapeutics, rapporterer at alle hadde større immunitet mot kreftceller sammenlignet med før de fikk vaksinen. Vaxil la til at tre pasienter var fri for synlig kreft etter behandling. Innledende forskning på vaksine i mus, ble publisert i tidsskriftet Vaccine, og konkluderte med at behandlingen induserte "potent" immunitet hos mus og økte overlevelse av kreft. Kreftceller unngår vanligvis en pasients immunsystem fordi de ikke er anerkjent som en trussel. Mens immunsystemet vanligvis angriper utenlandske celler som bakterier, er svulster dannet av pasientens egne celler som har sluttet å virke. Forskere har oppdaget at et molekyl kalt MUC1, som finnes på overflaten av kreftceller, kan brukes til å hjelpe immunforsvaresystemet til å oppdage svulster. Den nye vaksinen, ImMucin, utviklet av Vaxil og forskere ved Tel Aviv University, bruker en del av molekylet å klargjøre immunforsvaret slik at den kan identifisere og dermed ødelegge kreftceller. Dersom storskalaforsøk viser seg å være vellykket, kan vaksinen være tilgjengelig innen seks år. httpv://www.youtube.com/watch?v=XhEwj6Ue13s&feature=player_embedded#!  

Det israelske legemiddelfirmaet Vaxil biotherapeutics utvikling av en ny vaksine mot spredning av kreft, som vi tidligere har skrevet om, vekker nå internasjonal oppsikt, og blir blant annet omtalt i den canadiske avisen Vancouver Sun. Legemiddelfirmaet har samarbeidet med Hadassah Medical Center i Jerusalem, og tidlige testresultater tyder på at vaksinen kan trene kreftpasienters kropper å oppsøke og ødelegge kreftceller. Behandlingen, som retter seg mot et molekyl som finnes i 90 prosent av kreft, gir en injeksjon som vil tillate pasientenes immunforsvar å bekjempe vanlige kreftformer inkludert brystkreft og prostatakreft.

De første resultatene av forsøk med mennesker, ved Hadassah Medical Center i Jerusalem, tyder på at vaksinen kan redusere nivåene av sykdommen. Testresultatene på mennesker er imidlertid så foreløpige at de ennå ikke publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Forskerne bak vaksinen håper å gjennomføre mer omfattende studier for å bevise at den kan være effektiv mot en rekke krefttyper. De tror den kan brukes til å bekjempe små svulster hvis de blir oppdaget tidlig, eller for å hindre retur og spredning av sykdom hos pasienter som har gjennomgått konvensjonell behandling.

Ved undersøkelsen på Hadassah fikk 10 pasienter med blodkrefttypen myelomatose vaksinen. Sju av dem er ferdig med behandlingen og Vaxil biotherapeutics, rapporterer at alle hadde større immunitet mot kreftceller sammenlignet med før de fikk vaksinen. Vaxil la til at tre pasienter var fri for synlig kreft etter behandling.
Innledende forskning på vaksine i mus, ble publisert i tidsskriftet Vaccine, og konkluderte med at behandlingen induserte “potent” immunitet hos mus og økte overlevelse av kreft.

Kreftceller unngår vanligvis en pasients immunsystem fordi de ikke er anerkjent som en trussel. Mens immunsystemet vanligvis angriper utenlandske celler som bakterier, er svulster dannet av pasientens egne celler som har sluttet å virke.

Forskere har oppdaget at et molekyl kalt MUC1, som finnes på overflaten av kreftceller, kan brukes til å hjelpe immunforsvaresystemet til å oppdage svulster. Den nye vaksinen, ImMucin, utviklet av Vaxil og forskere ved Tel Aviv University, bruker en del av molekylet å klargjøre immunforsvaret slik at den kan identifisere og dermed ødelegge kreftceller.

Dersom storskalaforsøk viser seg å være vellykket, kan vaksinen være tilgjengelig innen seks år.