Det israelske sjokolademarkedet ventes å vokse med 5 % - 10 % i verdi i år, og har vokst med nesten 40 % de siste fem årene under de samme vilkårene som i dag, melder Wall Street Journal, som siterer en undersøkelse gjennomført av Storbritannias Leatherhead Food Research. Det israelske markedet fungerer som en inngangsport for internasjonale bedrifter som ønsker å gå inn i Midtøsten, ifølge Leatherhead analytiker Jonathan Thomas, skriver Ynet News. Den siste måneden trappet Nestle opp sine investeringer innen den jødiske staten ved å kjøpe en 4,99 % andel i den israelske produsenten Osem – og har nå en eierandel i selskapet på 58,76 %. Nestle har hatt kontroll over Osem siden 1995. Samtidig utvidet Kraft Foods Inc. rekken av produkter som selges i Israel i løpet av 2011, spesielt produkter under sin Milka-etikett. Selskapet sier at det planlegger ytterligere vekst i det israelske markedet, både med Milka og andre merker. "Veksten i det israelske sjokoladeforbruket har vært drevet av to hovedfaktorer - helse og overbærenhet», sier Ika Cohen, eier av Ika Sjokoladeboutique i Tel Aviv, skriver Wall Street Journal "Begge faktorer har hatt en svært positiv innvirkning på sjokoladesalget til tross for den globale økonomiske nedgangen." En stor bidragsyter til det økende salget av utenlandsklaget sjokolade har vært den sosiale protestbevegelsen som har vært aktiv de siste månedene. Protestbevegelsen startet boikott av Strauss, den ledende israelske produsenten som gjentatte ganger er blitt beskyldt for en for høy prising av sine produkter. "Hvis flere forbrukere vender seg bort fra markedslederen Strauss til internasjonale konfektselskaper, vil disse internasjonale aktørene se dette som en mulighet til å investere og kjøpe markedsandeler", sier Mr. Thomas».  

Det israelske sjokolademarkedet ventes å vokse med 5 % – 10 % i verdi i år, og har vokst med nesten 40 % de siste fem årene under de samme vilkårene som i dag, melder Wall Street Journal, som siterer en undersøkelse gjennomført av Storbritannias Leatherhead Food Research. Det israelske markedet fungerer som en inngangsport for internasjonale bedrifter som ønsker å gå inn i Midtøsten, ifølge Leatherhead analytiker Jonathan Thomas, skriver Ynet News. Den siste måneden trappet Nestle opp sine investeringer innen den jødiske staten ved å kjøpe en 4,99 % andel i den israelske produsenten Osem – og har nå en eierandel i selskapet på 58,76 %. Nestle har hatt kontroll over Osem siden 1995.

Samtidig utvidet Kraft Foods Inc. rekken av produkter som selges i Israel i løpet av 2011, spesielt produkter under sin Milka-etikett. Selskapet sier at det planlegger ytterligere vekst i det israelske markedet, både med Milka og andre merker.

“Veksten i det israelske sjokoladeforbruket har vært drevet av to hovedfaktorer – helse og overbærenhet», sier Ika Cohen, eier av Ika Sjokoladeboutique i Tel Aviv, skriver Wall Street Journal “Begge faktorer har hatt en svært positiv innvirkning på sjokoladesalget til tross for den globale økonomiske nedgangen.”

En stor bidragsyter til det økende salget av utenlandsklaget sjokolade har vært den sosiale protestbevegelsen som har vært aktiv de siste månedene. Protestbevegelsen startet boikott av Strauss, den ledende israelske produsenten som gjentatte ganger er blitt beskyldt for en for høy prising av sine produkter.

“Hvis flere forbrukere vender seg bort fra markedslederen Strauss til internasjonale konfektselskaper, vil disse internasjonale aktørene se dette som en mulighet til å investere og kjøpe markedsandeler”, sier Mr. Thomas».