Den israelske regjeringen vil doble boligskatten for leiligheter som står tomme mer enn seks måneder per år. De håper det vil frigjøre 15.000 boliger på markedet, skriver miff.no med Times of Israel som kilde. Forslaget er ett av flere som er fremmet i en rapport, Trajtenberg-rapporten, om hvordan de sosiale problemene som i fjor førte til flere demonstrasjoner, kan løses. Forslagene har som hensikt å løse problemer som skattehull, redusere kostnader og gi flere boliger på markedet. Boligprisene har gått kraftig opp de siste årene i Israel. Dette er den fjerde seksjonen av Trajtenberg-rapporten regjeringen kommer til å implementere. I henhold til pressemeldingen, kommer godkjennelsen av denne delen av rapporten til å føre til en merkbart økning i ledige boliger rundt om i landet, skriver miff.no. Et av forslagene som er akseptert av regjeringen gjelder såkalte «spøkelsesleiligheter», leiligheter som står tomme mer enn seks måneder per år. Disse kommer til å måtte betale dobbel boligskatt sammenliknet med andre boliger. Regjeringen sier dette tiltaket antageligvis kommer til å frigjøre 15.000 boliger på markedet, fordi eierne av slike boliger enten vil selge eller leie dem ut. Staten skal også tilrettelegge for bygging av 187.000 nye boligenheter de neste fem årene. 60 prosent skal være i områder med høy etterspørsel. Staten skal også gi 1,2 milliarder kroner de neste fem årene for å øke boligstøtten til de som får hjelp til bolig fra det offentlige. Den maksimale boligstøtten skal heves fra 2670 kroner til 4580 kroner per måned. Trajtenberg-komiteen ble satt sammen sist august, etter store offentlige protester over hele landet. Professor Manuel Trajtenberg, som leder komiteen, sier at forslagene kommer til å hjelpe tusenvis av unge par til å kunne kjøpe leiligheter, skriver miff.no. Nir Barkat, Jerusalems ordfører, ønsker tiltakene velkommen. Jerusalem er plaget av tomme leiligheter, samtidig som det er boligmangel blant mange unge. Jerusalems byråd har allerede igangsatt tiltak for å motvirke dette, men har langt igjen, forteller Barakat.

Den israelske regjeringen vil doble boligskatten for leiligheter som står tomme mer enn seks måneder per år. De håper det vil frigjøre 15.000 boliger på markedet, skriver miff.no med Times of Israel som kilde. Forslaget er ett av flere som er fremmet i en rapport, Trajtenberg-rapporten, om hvordan de sosiale problemene som i fjor førte til flere demonstrasjoner, kan løses. Forslagene har som hensikt å løse problemer som skattehull, redusere kostnader og gi flere boliger på markedet. Boligprisene har gått kraftig opp de siste årene i Israel.

Dette er den fjerde seksjonen av Trajtenberg-rapporten regjeringen kommer til å implementere. I henhold til pressemeldingen, kommer godkjennelsen av denne delen av rapporten til å føre til en merkbart økning i ledige boliger rundt om i landet, skriver miff.no.

Et av forslagene som er akseptert av regjeringen gjelder såkalte «spøkelsesleiligheter», leiligheter som står tomme mer enn seks måneder per år. Disse kommer til å måtte betale dobbel boligskatt sammenliknet med andre boliger.

Regjeringen sier dette tiltaket antageligvis kommer til å frigjøre 15.000 boliger på markedet, fordi eierne av slike boliger enten vil selge eller leie dem ut.

Staten skal også tilrettelegge for bygging av 187.000 nye boligenheter de neste fem årene. 60 prosent skal være i områder med høy etterspørsel.

Staten skal også gi 1,2 milliarder kroner de neste fem årene for å øke boligstøtten til de som får hjelp til bolig fra det offentlige. Den maksimale boligstøtten skal heves fra 2670 kroner til 4580 kroner per måned.

Trajtenberg-komiteen ble satt sammen sist august, etter store offentlige protester over hele landet. Professor Manuel Trajtenberg, som leder komiteen, sier at forslagene kommer til å hjelpe tusenvis av unge par til å kunne kjøpe leiligheter, skriver miff.no.

Nir Barkat, Jerusalems ordfører, ønsker tiltakene velkommen. Jerusalem er plaget av tomme leiligheter, samtidig som det er boligmangel blant mange unge. Jerusalems byråd har allerede igangsatt tiltak for å motvirke dette, men har langt igjen, forteller Barakat.