Ved starten av denne ukens statsråd slo statsminister Benjamin Netanyahu ring rundt reduksjonen i bensinavgiften som han nylig innførte.  Samtidig advarte han mot økte offentlige utgifter. "Vi kan ikke kontrollere den globale oljeprisen, men vi kan prøve å lette folks nød på en gjennomtenkt og ansvarlig måte. Alle som sier at det er mulig å kutte skatter og øke utgiftene på bekostning av underskuddet, mangler ansvar og en forståelse av økonomi," sa den israelske statsministeren i følge næringslivsbladet Globes. "Vi trenger skatter for å kjøpe et annet Iron Dome batteri, for å fullføre grensegjerdet, finansiere gratis utdanning for barna, rydde veier og bygge jernbaner, hjelpe eldre og trengende - som, forresten, har resultert i at fattigdomsindeksen har begynt å falle i de siste to årene, etter å ha steget i mange år," sa statsministeren. "Israel borgere føler seg tryggere takket være regjeringens aggressive forsvarspolitikk. De føler seg tryggere takket være de enorme budsjettene vi har tildelt for å beskytte deres hjem, med en vekt på anskaffelse av Iron Dome batterier,» uttrykte han, og la til: "Israels innbyggere føler også at dette landet og økonomien er mer stabil og sikrere. Vi har gjort det bra i ansiktet av den globale økonomiske krisen. Israels økonomi er i vekst, til tross for den globale krisen, og arbeidsledigheten er den laveste siden 1983. Det er ingenting mer sosialt enn en jobb-skapende økonomisk politikk". Innenriksminister Eli Yishai fra det religiøse partiet Shas ga uttrykk for et litt annen syn. Han ville både redusere skattene og øke utgiftene gjennom å akseptere et økt underskudd. "Vi vil ikke overse ropene fra Israels folk som har å gjøre med stigende priser på en daglig basis. Regjeringen må ta umiddelbare og drastiske skritt for å håndtere økningen i levekostnadene," sa han til radiostasjonen Reshet Bet søndag. Finansminister Steinitz mener at økningen i bensinprisene skyldes sanksjonene mot Iran, og sa at han foretrekker at israelerne betaler mer for bensin enn å være bekymret for Irans atomprogram. Samtidig har elektrisitetsprisene økt på grunn av de gjentatte angrepene på naturgassrørledninger i Sinai, og forsinkelsen i gassleveransene fra Tamar-reservoaret, som skulle begynt i år.  Han innrømmet likevel at en del av økningen i strømprisene skyldes ineffektivitet i Israel Electric Corporation, og sa at han prøver å finne måter å senke prisen på elektrisitet i de kommende månedene.

Ved starten av denne ukens statsråd slo statsminister Benjamin Netanyahu ring rundt reduksjonen i bensinavgiften som han nylig innførte.  Samtidig advarte han mot økte offentlige utgifter. “Vi kan ikke kontrollere den globale oljeprisen, men vi kan prøve å lette folks nød på en gjennomtenkt og ansvarlig måte. Alle som sier at det er mulig å kutte skatter og øke utgiftene på bekostning av underskuddet, mangler ansvar og en forståelse av økonomi,” sa den israelske statsministeren i følge næringslivsbladet Globes.

“Vi trenger skatter for å kjøpe et annet Iron Dome batteri, for å fullføre grensegjerdet, finansiere gratis utdanning for barna, rydde veier og bygge jernbaner, hjelpe eldre og trengende – som, forresten, har resultert i at fattigdomsindeksen har begynt å falle i de siste to årene, etter å ha steget i mange år,” sa statsministeren.
“Israel borgere føler seg tryggere takket være regjeringens aggressive forsvarspolitikk. De føler seg tryggere takket være de enorme budsjettene vi har tildelt for å beskytte deres hjem, med en vekt på anskaffelse av Iron Dome batterier,» uttrykte han, og la til: “Israels innbyggere føler også at dette landet og økonomien er mer stabil og sikrere. Vi har gjort det bra i ansiktet av den globale økonomiske krisen. Israels økonomi er i vekst, til tross for den globale krisen, og arbeidsledigheten er den laveste siden 1983. Det er ingenting mer sosialt enn en jobb-skapende økonomisk politikk”.

Innenriksminister Eli Yishai fra det religiøse partiet Shas ga uttrykk for et litt annen syn. Han ville både redusere skattene og øke utgiftene gjennom å akseptere et økt underskudd. “Vi vil ikke overse ropene fra Israels folk som har å gjøre med stigende priser på en daglig basis. Regjeringen må ta umiddelbare og drastiske skritt for å håndtere økningen i levekostnadene,” sa han til radiostasjonen Reshet Bet søndag.

Finansminister Steinitz mener at økningen i bensinprisene skyldes sanksjonene mot Iran, og sa at han foretrekker at israelerne betaler mer for bensin enn å være bekymret for Irans atomprogram. Samtidig har elektrisitetsprisene økt på grunn av de gjentatte angrepene på naturgassrørledninger i Sinai, og forsinkelsen i gassleveransene fra Tamar-reservoaret, som skulle begynt i år.  Han innrømmet likevel at en del av økningen i strømprisene skyldes ineffektivitet i Israel Electric Corporation, og sa at han prøver å finne måter å senke prisen på elektrisitet i de kommende månedene.