Etter at den påtroppende presidenten i Russland, Vladimir Putin, er tatt i ed i mai ønsker han å besøke Israel, sier høytstående russiske tjenestemenn til avisen Haaretz. En dato for besøket er ennå ikke faststatt men et slik besøk vil finne sted i juni. I Israel skal han avdekke et monument i Netanya over de jødiske soldatene i Den røde armé under andre verdenskrig. Israel vil være et av de første landene den påtroppende presidenten vil besøke. Det er Putin selv som har skal ha uttrykt et ønske om å avdekke et monument til minne om jødiske soldater som sloss mot tyskerne på russisk side under andre verdenskrig. Trolig blir Israelturen den andre utenlandsturen til Putin i denne presidentperioden. Allerede 20. mai reiser han til USA for å delta i et G8-møte og for å ha samtaler med sin kollega Barack Obama. Ellers har det ikke blitt lagt noen planer for besøket, siden planleggingen først vil finne sted etter at Putin har overtatt presidentembedet i verdens største land.

Etter at den påtroppende presidenten i Russland, Vladimir Putin, er tatt i ed i mai ønsker han å besøke Israel, sier høytstående russiske tjenestemenn til avisen Haaretz. En dato for besøket er ennå ikke faststatt men et slik besøk vil finne sted i juni. I Israel skal han avdekke et monument i Netanya over de jødiske soldatene i Den røde armé under andre verdenskrig. Israel vil være et av de første landene den påtroppende presidenten vil besøke. Det er Putin selv som har skal ha uttrykt et ønske om å avdekke et monument til minne om jødiske soldater som sloss mot tyskerne på russisk side under andre verdenskrig.

Trolig blir Israelturen den andre utenlandsturen til Putin i denne presidentperioden. Allerede 20. mai reiser han til USA for å delta i et G8-møte og for å ha samtaler med sin kollega Barack Obama. Ellers har det ikke blitt lagt noen planer for besøket, siden planleggingen først vil finne sted etter at Putin har overtatt presidentembedet i verdens største land.