«Det er med stor undring vi registrer at Vitakjeden har tatt denne beslutningen. Dette må karakteriseres som symbolpolitikk på sitt verste,» sier lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, etter at Vitakjeden nylig besluttet å boikotte den Israelske hudpleieserien AHAVA. «Det er ingen offisiell norsk politikk å boikotte Israelske varer og det er derfor underlig at en kosmetikk kjede henger seg på boikott linjen overfor Israel,” mener lederen for Norsk Israelsk Handelskammer. Han påpeker at importen av Israelske varer i 2011 nådde en all time high med nesten 800 millioner kroner. I år ligger det an til en ennå større vekst og det uten at den indirekte importen er tatt med. «Et interessant spørsmål er jo om en boikott som dette faktisk kan virke mot sin hensikt. Ofte vil konsekvensen være at det er palestinske arbeidere som rammes når Israelske produsenter må redusere sine aktiviteter. En slik utvikling blir ganske kontra produktiv for initiativet Etisk handel som det henvises til,» sier han. Dag Abrahamsen opplyser at handelskammeret har tatt initiativ til et møte med ledelsen i Vita kjeden for å komme i en konstruktiv dialog rundt deres beslutning. Blant Israel-venner har Vitakjeden og Norges-gruppens politiske boikottaksjon av AHAVA ført til skarpe reaksjoner, og det er etablert flere grupper på Facebook som oppfordrer til å boikotte Norges-gruppen som en motreaksjon. Aviad Ivri, tidligere nestleder ved Israels ambassade i Oslo, mener imidlertid at boikott mot Vita ikke er den riktige veien å gå. “Jeg er imot å boikotte boikotterne, siden i dette tilfellet vil ikke to feil ting gjøre noe riktig”, skriver Ivri på Facebook-siden. “Det jeg tror er viktig, er å avsløre hvor boikotterne kommer fra, hva deres ideologi er, hvordan de opererer og hvem som støtter dem”, fortsetter Ivri. Daglig leder i Med Israel for Fred, Conrad Myrland, mener at den beste motreaksjonen vil være å kjøpe AHAVA-produkter gjennom andre salgskanaler. De selges blant annet i mange parfymerier. “Det er nok tusenvis av nordmenn som for framtiden vil velge andre parfymerier enn Vita dersom de har noe alternativ. Men skal man være prinsipiell i sin motstand mot boikotterne, må man boikotte hele Norgesgruppen – Spar, Joker, Kiwi, Meny, Ultra, Centra, Jakob’s, Fresh, MIX, Deli de Luca, Dolly Dimple’s, Flust.no, Le Cafe, Nærbutikken og Storcash,” skriver han på MIFF sin hjemmeside, og fortsetter: “På kort sikt er nok den mest effektive reaksjon på Ahava-boikotten å kjøpe Ahava-produkter gjennom andre kanaler. Såvidt MIFF kjenner til, er importen av Ahava til Norge doblet de siste to årene. Sammen kan vi sørge for at utviklingen fortsetter, og at Ahava kommer inn i nye parfymerier. Israels fiender i Norge har med skadefryd mottatt nyheten om Vitas boikott. Oppglødet av en foreløpig delseier vil de nå mobilisere til ny mobbing og trakassering av andre parfymerier som framdeles selger Ahava. Det er dette vi kan stanse. MIFF oppfordrer alle medlemmer og støttespillere til å bruke rolige påskedager til å ringe rundt til lokale parfymerier. Spør etter Ahava, og løp og kjøp hos dem som svarer ja. Det finnes et stort antall parfymerier i Norge som fortsatt selger disse gode og helsebringende dødehavsproduktene.” Kibbutz Mitzpe Shalem, hvor Ahava blir produsert, ble etablert i 1970-årene, etter at Israel erobret Vestbredden i en forsvarskrig i 1967. Det har aldri vært noen arabisk (eller palestinsk) befolkning av betydning i dette ørkenområdet, like ved en saltsjø. Kibbutzen har ikke fortrengt noen, men snarere gitt positive økonomiske ringvirkninger for befolkingen i hele Dødehavs-området. Her kan du bestille AHAVA-produkter og andre israelske varer: http://torget.miff.no/index.php/dodehavsprodukter/ahava.html httpv://www.youtube.com/watch?v=pcHwyW9xOyI

«Det er med stor undring vi registrer at Vitakjeden har tatt denne beslutningen. Dette må karakteriseres som symbolpolitikk på sitt verste,» sier lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, etter at Vitakjeden nylig besluttet å boikotte den Israelske hudpleieserien AHAVA. «Det er ingen offisiell norsk politikk å boikotte Israelske varer og det er derfor underlig at en kosmetikk kjede henger seg på boikott linjen overfor Israel,” mener lederen for Norsk Israelsk Handelskammer. Han påpeker at importen av Israelske varer i 2011 nådde en all time high med nesten 800 millioner kroner. I år ligger det an til en ennå større vekst og det uten at den indirekte importen er tatt med.

«Et interessant spørsmål er jo om en boikott som dette faktisk kan virke mot sin hensikt. Ofte vil konsekvensen være at det er palestinske arbeidere som rammes når Israelske produsenter må redusere sine aktiviteter. En slik utvikling blir ganske kontra produktiv for initiativet Etisk handel som det henvises til,» sier han.

Dag Abrahamsen opplyser at handelskammeret har tatt initiativ til et møte med ledelsen i Vita kjeden for å komme i en konstruktiv dialog rundt deres beslutning.

Blant Israel-venner har Vitakjeden og Norges-gruppens politiske boikottaksjon av AHAVA ført til skarpe reaksjoner, og det er etablert flere grupper på Facebook som oppfordrer til å boikotte Norges-gruppen som en motreaksjon. Aviad Ivri, tidligere nestleder ved Israels ambassade i Oslo, mener imidlertid at boikott mot Vita ikke er den riktige veien å gå. “Jeg er imot å boikotte boikotterne, siden i dette tilfellet vil ikke to feil ting gjøre noe riktig”, skriver Ivri på Facebook-siden. “Det jeg tror er viktig, er å avsløre hvor boikotterne kommer fra, hva deres ideologi er, hvordan de opererer og hvem som støtter dem”, fortsetter Ivri.

Daglig leder i Med Israel for Fred, Conrad Myrland, mener at den beste motreaksjonen vil være å kjøpe AHAVA-produkter gjennom andre salgskanaler. De selges blant annet i mange parfymerier.

“Det er nok tusenvis av nordmenn som for framtiden vil velge andre parfymerier enn Vita dersom de har noe alternativ. Men skal man være prinsipiell i sin motstand mot boikotterne, må man boikotte hele Norgesgruppen – Spar, Joker, Kiwi, Meny, Ultra, Centra, Jakob’s, Fresh, MIX, Deli de Luca, Dolly Dimple’s, Flust.no, Le Cafe, Nærbutikken og Storcash,” skriver han på MIFF sin hjemmeside, og fortsetter:

“På kort sikt er nok den mest effektive reaksjon på Ahava-boikotten å kjøpe Ahava-produkter gjennom andre kanaler. Såvidt MIFF kjenner til, er importen av Ahava til Norge doblet de siste to årene. Sammen kan vi sørge for at utviklingen fortsetter, og at Ahava kommer inn i nye parfymerier. Israels fiender i Norge har med skadefryd mottatt nyheten om Vitas boikott. Oppglødet av en foreløpig delseier vil de nå mobilisere til ny mobbing og trakassering av andre parfymerier som framdeles selger Ahava. Det er dette vi kan stanse. MIFF oppfordrer alle medlemmer og støttespillere til å bruke rolige påskedager til å ringe rundt til lokale parfymerier. Spør etter Ahava, og løp og kjøp hos dem som svarer ja. Det finnes et stort antall parfymerier i Norge som fortsatt selger disse gode og helsebringende dødehavsproduktene.”

Kibbutz Mitzpe Shalem, hvor Ahava blir produsert, ble etablert i 1970-årene, etter at Israel erobret Vestbredden i en forsvarskrig i 1967. Det har aldri vært noen arabisk (eller palestinsk) befolkning av betydning i dette ørkenområdet, like ved en saltsjø. Kibbutzen har ikke fortrengt noen, men snarere gitt positive økonomiske ringvirkninger for befolkingen i hele Dødehavs-området.

Her kan du bestille AHAVA-produkter og andre israelske varer: http://torget.miff.no/index.php/dodehavsprodukter/ahava.html