Den israelske turist og havnebyen Eliat, som er på størrelse med Bodø, satser for fullt på fornybar energi. Byen har vedtatt å investere i et elektrisk kraftverk til over 850 millioner kroner. Dette elektrisitetsverket skal alene stå for hele 30 prosent av byens energi behov. Når Arava elektrisitetsverk  er i drift vil byens avhengighet av dieseldrevne generatorer reduseres med 30 prosent. Det betyr en reduksjon av CO2-utslippene med 60.000 tonn per år og Arva kommer til å forebygge millionvis av tonn av drivhusgasser. Med byens ideele solrike beligenhet forventes Arva å produsere 2200 timer årlig.

Den israelske turist og havnebyen Eliat, som er på størrelse med Bodø, satser for fullt på fornybar energi. Byen har vedtatt å investere i et elektrisk kraftverk til over 850 millioner kroner. Dette elektrisitetsverket skal alene stå for hele 30 prosent av byens energi behov. Når Arava elektrisitetsverk  er i drift vil byens avhengighet av dieseldrevne generatorer reduseres med 30 prosent. Det betyr en reduksjon av CO2-utslippene med 60.000 tonn per år og Arva kommer til å forebygge millionvis av tonn av drivhusgasser.

Med byens ideele solrike beligenhet forventes Arva å produsere 2200 timer årlig.