Israel har mange frivillige organisasjoner. Blant disse er Noam Elieser som hjelper fattige israelske storfamilier med matvarer og klær. For de to siste årene har Noam Elieser sørget for matprodukter for rundt 70 familier hver eneste uke, og umiddelbart før jødiske helligdager, som for eksempel Rosh Hashana, Sukkot og påske, har organisasjonen levert matprodukter til om lag 120 familier. Tidligere besto denne hjelpen av matkurver fylt med grunnleggende matvarer for sabbaten og helligdager. I dag hjelpes familiene i form av matkuponger. «Tidligere hadde Noam Elieser et stort lager med kjøleskap», forklarer Yitzhak Nakii på organisasjonens hjemmeside. «Vi brukte lageret til å lagre mat og klær som vi kjøpte til rabatterte priser eller mottok som gaver fra forskjellige bedrifter som generøst har hjulpet oss. Vi sorterte ut disse produktene og vi distribuerte matvarer til de familiene vi hjelper ved å bruke kjølebiler». «For ett og et halvt år siden forandret vi vårt system drastisk på grunn av store utgifter – leiekostnadene for kjølelageret, for transport og leveringskostnader, og til lønn av betalte ansatte. De store logistikk-kostnadene ga oss ikke noe valg: Vi ønsket å fortsette å hjelpe familiene, men vi trengte å gjøre dette ved hjelp av en mindre kostbar metode,» forklarer han. I dag deler organisasjonen ut matkuponger som viser navn og identitetskortnummer til mottakeren, som er ikke-omsettelige. Matkupongene har en bestemt pengeverdi og kan brukes til å kjøpe matvarer i supermarkedene. «Denne metoden har fordeler og ulemper. Den primære fordelen er den enorme besparelsen i transport, levering og lagringskostnader, samt den store besparelsen i tid. En annen fordel er at familiene nå kan velge hvilke matvarer de ønsker,» mener Yitzhak Nakii. Men metoden har også sine ulemper. «Den store ulempen er at vi nå må betale for matproduktene til selvkost. Vi kan ikke lenger motta disse produktene gratis eller til en 25 prosent rabatt. Men vi veide fordeler og ulemper opp mot hverandre før vi endret systemet vårt og kom til den konklusjonen at vi måtte finne en ny metode å drive på hvis vi ønsket å fortsette med det viktige arbeidet med å gi langsiktig hjelp til trengende familier i Israel. I tillegg til matvarer, distribuerer vi klær for både voksne og barn i begynnelsen av hver vintersesong, som kan være ganske kald her i Israel, samt skolebøker, notatbøker, skrivesaker og skolesekker før starten av hvert skoleår,» forteller han. Grunnlaget for aktivitetene til Noam Elieser kommer utelukkende fra donasjoner.

Israel har mange frivillige organisasjoner. Blant disse er Noam Elieser som hjelper fattige israelske storfamilier med matvarer og klær. For de to siste årene har Noam Elieser sørget for matprodukter for rundt 70 familier hver eneste uke, og umiddelbart før jødiske helligdager, som for eksempel Rosh Hashana, Sukkot og påske, har organisasjonen levert matprodukter til om lag 120 familier. Tidligere besto denne hjelpen av matkurver fylt med grunnleggende matvarer for sabbaten og helligdager. I dag hjelpes familiene i form av matkuponger.

«Tidligere hadde Noam Elieser et stort lager med kjøleskap», forklarer Yitzhak Nakii på organisasjonens hjemmeside. «Vi brukte lageret til å lagre mat og klær som vi kjøpte til rabatterte priser eller mottok som gaver fra forskjellige bedrifter som generøst har hjulpet oss. Vi sorterte ut disse produktene og vi distribuerte matvarer til de familiene vi hjelper ved å bruke kjølebiler».

«For ett og et halvt år siden forandret vi vårt system drastisk på grunn av store utgifter – leiekostnadene for kjølelageret, for transport og leveringskostnader, og til lønn av betalte ansatte. De store logistikk-kostnadene ga oss ikke noe valg: Vi ønsket å fortsette å hjelpe familiene, men vi trengte å gjøre dette ved hjelp av en mindre kostbar metode,» forklarer han.

I dag deler organisasjonen ut matkuponger som viser navn og identitetskortnummer til mottakeren, som er ikke-omsettelige. Matkupongene har en bestemt pengeverdi og kan brukes til å kjøpe matvarer i supermarkedene.

«Denne metoden har fordeler og ulemper. Den primære fordelen er den enorme besparelsen i transport, levering og lagringskostnader, samt den store besparelsen i tid. En annen fordel er at familiene nå kan velge hvilke matvarer de ønsker,» mener Yitzhak Nakii.

Men metoden har også sine ulemper. «Den store ulempen er at vi nå må betale for matproduktene til selvkost. Vi kan ikke lenger motta disse produktene gratis eller til en 25 prosent rabatt. Men vi veide fordeler og ulemper opp mot hverandre før vi endret systemet vårt og kom til den konklusjonen at vi måtte finne en ny metode å drive på hvis vi ønsket å fortsette med det viktige arbeidet med å gi langsiktig hjelp til trengende familier i Israel. I tillegg til matvarer, distribuerer vi klær for både voksne og barn i begynnelsen av hver vintersesong, som kan være ganske kald her i Israel, samt skolebøker, notatbøker, skrivesaker og skolesekker før starten av hvert skoleår,» forteller han.

Grunnlaget for aktivitetene til Noam Elieser kommer utelukkende fra donasjoner.