Israel er rangert på 11. plass blant 59 industriland når det gjelder kvinners deltakelse i arbeidslivet. Rangeringen lister også Israel på 24. plass med hensyn til kvinner i lederstillinger. Undersøkelsen er foretatt av IMD international research institute på vegne av det israelske handelskammeret. Israel, som gikk opp to plasser i rangeringen av kvinner i arbeidslivet, blir etterfulgt av land som Danmark, Frankrike, Russland og Canada. Blant landene under Israel i rangeringen er Mexico Jordan og Qatar, skriver Ynet News. Andelen kvinner i ledende stillinger (per innbygger) i Israel gikk opp med sju plasser i 2011 rankingen fra 31. plass til 24. plass. Her kommer Israel etter land som Polen, Bulgaria, Kasakhstan og Irland. Landene under Israel i rangeringen inkluderer Argentina, Peru, Kina, Tyrkia, Indonesia og Qatar. Andelen kvinner ansatt i lederstillinger gikk opp med 9,2 % i 2011, noe som tilsvarer 6.100 kvinner. Israel hadde i 2011 72 600 kvinnelige ledere. Det totale antall kvinner ansatt i ledende stillinger representerer 5,1 % av de totale sysselsatte kvinner. Det totale antall menn ansatt i ledende stillinger representerer 8,7 % av de totale sysselsatte menn

Israel er rangert på 11. plass blant 59 industriland når det gjelder kvinners deltakelse i arbeidslivet. Rangeringen lister også Israel på 24. plass med hensyn til kvinner i lederstillinger. Undersøkelsen er foretatt av IMD international research institute på vegne av det israelske handelskammeret. Israel, som gikk opp to plasser i rangeringen av kvinner i arbeidslivet, blir etterfulgt av land som Danmark, Frankrike, Russland og Canada. Blant landene under Israel i rangeringen er Mexico Jordan og Qatar, skriver Ynet News.

Andelen kvinner i ledende stillinger (per innbygger) i Israel gikk opp med sju plasser i 2011 rankingen fra 31. plass til 24. plass. Her kommer Israel etter land som Polen, Bulgaria, Kasakhstan og Irland. Landene under Israel i rangeringen inkluderer Argentina, Peru, Kina, Tyrkia, Indonesia og Qatar.

Andelen kvinner ansatt i lederstillinger gikk opp med 9,2 % i 2011, noe som tilsvarer 6.100 kvinner. Israel hadde i 2011 72 600 kvinnelige ledere. Det totale antall kvinner ansatt i ledende stillinger representerer 5,1 % av de totale sysselsatte kvinner. Det totale antall menn ansatt i ledende stillinger representerer 8,7 % av de totale sysselsatte menn