Israel er nummer to på miljøteknologi i verden, viser en ny studie gjort av WWF og Cleantech Group. Bare Danmark gjør det bedre i undersøkelsen. Norge kommer inn på 11.plass, skriver miff.no.   Cleantech Group, som representerer tusenvis av investorer og har mer enn 17 milliarder kroner som de disponerer for sine klienter, står bak rapporten sammen med WWF (World Widelife Fund). 38 land er vurdert i forhold til en rekke kategorier innen utvikling, nytenkning, markedssuksess og kommersialisering av «ren» teknologi de siste ti årene. Israel ble nummer to på listen på grunn av sin suksess inn utvikling og nytenking innen miljøteknologi. Israelerne kunne scoret enda bedre om staten hadde en strategiplan for å støtte miljøteknologien, forteller rapporten. Mye investering i miljøteknologi kompenserer for noe av dette. Nystarting, nytenking og utvikling på tidlige stadier er området hvor Israel står frem som den suverene vinneren. Fremskritt når det gjelder cleantech-innovasjon og nye cleantech-firmaer blir også vurdert i denne kategorien. En rekke ulike faktorer ga poeng: OECD-rapporter om miljøpatenter som ble sendt inn under patentsamarbeidsavtalen utgjør en del, men også tall fra Cleantech Group om investering på miljøteknologi og rapporter fra de tre siste årlige globale miljøteknologi 100-listene, som er Cleantech Groups årlige vurdering av de 100 beste miljøteknologifirmaene på verdensbasis. Israel kommer best ut av det med flest globale miljøteknologifirmaer per brutto nasjonalprodukt (BNP) og den nesthøyeste konsentrasjonen av investering på miljøteknolgi, med rundt 0,03 prosent av BNP over de siste to årene. Israel kom også høyt opp i antallet årlige teknologiske patenter, som nummer 6 av de 38 landene, skriver miff.no. Av de mange nye, små firmaene som driver med miljøteknologi har Israel klart å videreutvikle et stort antall suksessfulle firmaer av høy kvalitet. Et eksempel som blir nevnt i rapporten er TaKaDu, som kombinerer innovativ teknologi med software for å oppdage hittil skjulte vannlekkasjer i vannverk og andre vannsystemer. Israel leder feltet innen vanninnovasjon. Israelere er drevet av den alvorlige vannmangelen landet og regionen generelt står overfor. Mekorot, det israelske vannverket, støtter innovasjon og nytenkning, og lager stadig nye partnerskap med små, lokale cleantech startup-firmaer. Den teknologiske ekspertisen mange israelere har fra militæret gjør også sitt til at Israel har flere miljøpatenter og nyvinninger på området. Landet er på mange måter et «startup» i seg selv, og det spekuleres i om denne kvalitet i nasjonen reflekteres i viljen til å starte nye små firmaer basert på ny teknologi og nytenkning. Hele rapportene finnes på WWFs internettside.  

Israel er nummer to på miljøteknologi i verden, viser en ny studie gjort av WWF og Cleantech Group. Bare Danmark gjør det bedre i undersøkelsen. Norge kommer inn på 11.plass, skriver miff.no.   Cleantech Group, som representerer tusenvis av investorer og har mer enn 17 milliarder kroner som de disponerer for sine klienter, står bak rapporten sammen med WWF (World Widelife Fund). 38 land er vurdert i forhold til en rekke kategorier innen utvikling, nytenkning, markedssuksess og kommersialisering av «ren» teknologi de siste ti årene.

Israel ble nummer to på listen på grunn av sin suksess inn utvikling og nytenking innen miljøteknologi. Israelerne kunne scoret enda bedre om staten hadde en strategiplan for å støtte miljøteknologien, forteller rapporten. Mye investering i miljøteknologi kompenserer for noe av dette.

Nystarting, nytenking og utvikling på tidlige stadier er området hvor Israel står frem som den suverene vinneren. Fremskritt når det gjelder cleantech-innovasjon og nye cleantech-firmaer blir også vurdert i denne kategorien. En rekke ulike faktorer ga poeng: OECD-rapporter om miljøpatenter som ble sendt inn under patentsamarbeidsavtalen utgjør en del, men også tall fra Cleantech Group om investering på miljøteknologi og rapporter fra de tre siste årlige globale miljøteknologi 100-listene, som er Cleantech Groups årlige vurdering av de 100 beste miljøteknologifirmaene på verdensbasis.

Israel kommer best ut av det med flest globale miljøteknologifirmaer per brutto nasjonalprodukt (BNP) og den nesthøyeste konsentrasjonen av investering på miljøteknolgi, med rundt 0,03 prosent av BNP over de siste to årene.

Israel kom også høyt opp i antallet årlige teknologiske patenter, som nummer 6 av de 38 landene, skriver miff.no.

Av de mange nye, små firmaene som driver med miljøteknologi har Israel klart å videreutvikle et stort antall suksessfulle firmaer av høy kvalitet. Et eksempel som blir nevnt i rapporten er TaKaDu, som kombinerer innovativ teknologi med software for å oppdage hittil skjulte vannlekkasjer i vannverk og andre vannsystemer. Israel leder feltet innen vanninnovasjon. Israelere er drevet av den alvorlige vannmangelen landet og regionen generelt står overfor. Mekorot, det israelske vannverket, støtter innovasjon og nytenkning, og lager stadig nye partnerskap med små, lokale cleantech startup-firmaer.

Den teknologiske ekspertisen mange israelere har fra militæret gjør også sitt til at Israel har flere miljøpatenter og nyvinninger på området. Landet er på mange måter et «startup» i seg selv, og det spekuleres i om denne kvalitet i nasjonen reflekteres i viljen til å starte nye små firmaer basert på ny teknologi og nytenkning.

Hele rapportene finnes på WWFs internettside.