Det israelske forsvarsdepartementet har bedt Det israelske elektrisitetsverket (IEC) å øke sikkerheten rundt en flytende avtankningsplattform for naturgass  som skal plasseres utenfor kysten av Hadera. Forsvarsdepartementet er bekymret for terrorangrep mot anlegget, skriver miff.no med  Jerusalem Post som kilde. Installasjonen blir utplassert for at Israel skal kunne importere naturgass fra andre land enn Egypt. Naturgasstilførselen fra Egypt har minsket radikalt siden president Hosni Mubarak ble tvunget til å gå av for ett år siden. Hvis alt går etter planen kommer flytende naturgass til å blir fraktet til avlastningsplattformen ca. 10 kilometer utenfor kysten med LNG-tankere. Skipene kan koble seg til plattformen, hvor den flytende naturgassen blir omformet til gassform og sendt i ledning til gasskraftverket i Hadera. Yam Thetis-feltet, Israels eneste gassfelt som for tiden pumper opp gass, holder nå på å gå tomt. Det har også vært mange problemer med gassforsyningen fra Egypt den siste tiden. Dette førte til israelernes beslutning om å finne nye måter å importere naturgass på. Israel forventer å komme i gang med produksjonen på Tamar-feltet, som ble oppdaget i 2009 ved utgangen av 2013, skriver miff.no. Israel frykter angrep mot offshore-installasjoner fra ulikt hold. Hizbollah kan komme til å prøve seg med skip fylt med eksplosiver eller med raketter. Iran har også sagt at de planlegger å utplassere krigsskip i Middelhavet. Den israelske marinen er spesielt bekymret for Syrias innkjøp av Yakhont sjømålsmissil. De frykter disse kan havne i hendene til Hizbollah og bli brukt mot plattformer. I februar konfiskerte marinen en iransk våpenforsendelse som Israel mente var på vei mot Hamas. Inkludert i denne forsendelsen var det seks Nasr-1, som er radarstyrte sjømålsmissiler. Marinen og forsvarsdepartementet informerte IEC og Israelske Naturgasslinjer om de økte sikkerhetskravene onsdag. Begge firmaene er statseide og er ansvarlige for byggingen og driften av den nye avtankingsplattformen og gassledningen. Firmaene kommer nå til å måtte utplassere en radar i havet som skal beskytte ledningen og også en slepebåt som kan slepe den flytende gassplattformen til havns, hvis det skulle se ut til å være noe fare på ferde. Firmaene må i utgangspunktet selv betale for å oppfylle de nye sikkerhetskravene. Marinen har allerede økt sin egen overvåkning i Middelhavet med flere patruljer og ubemannede droner. Israelerne ser også på muligheter for å oppgradere marinens kapasitet til å beskytte det økende antallet av israelske gassplattformer i Middelhavet med mer sofistikerte båter, finansiert av gassfeltene de skal beskytte.

Det israelske forsvarsdepartementet har bedt Det israelske elektrisitetsverket (IEC) å øke sikkerheten rundt en flytende avtankningsplattform for naturgass  som skal plasseres utenfor kysten av Hadera. Forsvarsdepartementet er bekymret for terrorangrep mot anlegget, skriver miff.no med  Jerusalem Post som kilde. Installasjonen blir utplassert for at Israel skal kunne importere naturgass fra andre land enn Egypt. Naturgasstilførselen fra Egypt har minsket radikalt siden president Hosni Mubarak ble tvunget til å gå av for ett år siden.

Hvis alt går etter planen kommer flytende naturgass til å blir fraktet til avlastningsplattformen ca. 10 kilometer utenfor kysten med LNG-tankere. Skipene kan koble seg til plattformen, hvor den flytende naturgassen blir omformet til gassform og sendt i ledning til gasskraftverket i Hadera.

Yam Thetis-feltet, Israels eneste gassfelt som for tiden pumper opp gass, holder nå på å gå tomt. Det har også vært mange problemer med gassforsyningen fra Egypt den siste tiden. Dette førte til israelernes beslutning om å finne nye måter å importere naturgass på. Israel forventer å komme i gang med produksjonen på Tamar-feltet, som ble oppdaget i 2009 ved utgangen av 2013, skriver miff.no.

Israel frykter angrep mot offshore-installasjoner fra ulikt hold. Hizbollah kan komme til å prøve seg med skip fylt med eksplosiver eller med raketter. Iran har også sagt at de planlegger å utplassere krigsskip i Middelhavet.

Den israelske marinen er spesielt bekymret for Syrias innkjøp av Yakhont sjømålsmissil. De frykter disse kan havne i hendene til Hizbollah og bli brukt mot plattformer. I februar konfiskerte marinen en iransk våpenforsendelse som Israel mente var på vei mot Hamas. Inkludert i denne forsendelsen var det seks Nasr-1, som er radarstyrte sjømålsmissiler.

Marinen og forsvarsdepartementet informerte IEC og Israelske Naturgasslinjer om de økte sikkerhetskravene onsdag. Begge firmaene er statseide og er ansvarlige for byggingen og driften av den nye avtankingsplattformen og gassledningen.

Firmaene kommer nå til å måtte utplassere en radar i havet som skal beskytte ledningen og også en slepebåt som kan slepe den flytende gassplattformen til havns, hvis det skulle se ut til å være noe fare på ferde. Firmaene må i utgangspunktet selv betale for å oppfylle de nye sikkerhetskravene.

Marinen har allerede økt sin egen overvåkning i Middelhavet med flere patruljer og ubemannede droner. Israelerne ser også på muligheter for å oppgradere marinens kapasitet til å beskytte det økende antallet av israelske gassplattformer i Middelhavet med mer sofistikerte båter, finansiert av gassfeltene de skal beskytte.