En fersk rapport fra Israel Capital Venture Research Center viser at 546 israelske eller Israel-tilknyttede selskaper hentet 2140 millioner dollar fra utenlandske og israelske investorer i fjor. Det høyeste beløpet på mange år. Tallene gjenspeiler en økning på nesten 70 % målt mot det beløpet 391 israelske selskapet klarte å hente inn i 2010 og en økning på 91 prosent i forhold til 2009 Ifølge Israel Capital Venture Research Center var gjennomsnittlig investering per selskap 3.92 million dollar i 2011, 3.23 millioner dollar i 2010 og 2.51 millioner dollar i 2009. Totalt 124 israelske høyteknologiske selskaper skaffet tilveie569 millioner dollar fra israelske og utenlandske VC investorer i fjerde kvartal 2011. Det utgjorde en økning på 9 % sammenlignet med 522 millioner dollar fordelt på 137 selskaper i forrige kvartal og et 65 % sprang fra 344 millioner dollar reist av 100 selskaper i fjerde kvartal 2010. I fjerde kvartal 2011 utgjorde utenlandske investeringer 218 millioner dollar - en 8 % nedgang fra 236 millioner dollar i forrige kvartal, som hadde den høyeste mengden av utenlandske investeringer i det siste tiåret.

En fersk rapport fra Israel Capital Venture Research Center viser at 546 israelske eller Israel-tilknyttede selskaper hentet 2140 millioner dollar fra utenlandske og israelske investorer i fjor. Det høyeste beløpet på mange år. Tallene gjenspeiler en økning på nesten 70 % målt mot det beløpet 391 israelske selskapet klarte å hente inn i 2010 og en økning på 91 prosent i forhold til 2009

Ifølge Israel Capital Venture Research Center var gjennomsnittlig investering per selskap 3.92 million dollar i 2011, 3.23 millioner dollar i 2010 og 2.51 millioner dollar i 2009.

Totalt 124 israelske høyteknologiske selskaper skaffet tilveie569 millioner dollar fra israelske og utenlandske VC investorer i fjerde kvartal 2011. Det utgjorde en økning på 9 % sammenlignet med 522 millioner dollar fordelt på 137 selskaper i forrige kvartal og et 65 % sprang fra 344 millioner dollar reist av 100 selskaper i fjerde kvartal 2010.

I fjerde kvartal 2011 utgjorde utenlandske investeringer 218 millioner dollar – en 8 % nedgang fra 236 millioner dollar i forrige kvartal, som hadde den høyeste mengden av utenlandske investeringer i det siste tiåret.