Israel tar lærdom av Norge og er i ferd med å sette sammen en plan for et nasjonalt investeringsfond der midler fra fremtidig salg av naturgass og olje skal plasseres, skriver Ynet News. I løpet de neste ti årene skal 10 milliarder dollar settes av for fremtidige generasjoner. I tillegg skal noen av inntektene investeres i strategisk viktige mål som utdanning og helse. Det blir også diskutert å bruke noe av utbyttet til å utvikle et nytt sett av eksportrettet, teknologi-basert industri som vil bygge på det som tradisjonelt har vært landets største ressurs: den menneskelige kapital, skriver avisen. Fondet vil markere starten på en strategisk utvikling for den jødiske staten i en oljerik region hvor den har få venner og har måttet stole på sin egen industri. Israel vil bli et nytt medlem i en klubb med nasjoner som lever av energieksport, skriver avisen, og viser til Saudi Arabia, De forente arabiske emirater og Norge som andre medlemmer av denne klubben. Drivkraften bak fondet er oppdagelsene i 2009 og 2010 av to store offshore gassfelt med anslåtte reserver på 25 billioner kubikkmeter gass. Feltene er en velsignelse for ressurs-fattige Israel, skriver avisen, som minner om en berømt uttalelse fra tidligere statsminister Golda Meir som beklaget at Moses hadde plukket ut som jødenes hjemland et sted i Midt Østen som ikke hadde olje. De siste årene har det vist seg at finnes både olje og naturgass i massevis. Men det tok noen år å oppdage det. Et konsortium ledet av USA-baserte Noble Energy Inc. har sagt at det vil begynne å utvinne gass fra dypvannsfelt om et års tid, og produksjonen forventes så langt å overstige Israels innenriks gassbehov. Allerede før den første gassen er utvunnet er israelske tjenestemenn i ferd med å planlegge hvordan inntektene fra salget skal brukes. Tjenestemenn anslår at gassen vil bringe inn mellom 2 milliarder og 3 milliarder dollar per år. Basert på Bank of Israel og Finansdepartementets vurderinger, kan fondet bli på 10 milliard dollar innen 2021, med inntekter som begynner å hope seg opp innen 2015, sier Glenn Yago, som er seniordirektør ved Milken Institute Economic, en israelsk tankegruppe, til Ynet News. Anbefalinger for fondets mulige struktur ble nylig sendt til kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu, men ingen beslutning er ennå ikke tatt om hvem som skal forvalte fondet og hvor investeringene vil gå, sier tjenestemenn. Når et forslag ligger klart vil det trenge behandling i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. For å unngå typiske fallgruver som inflasjon dersom store mengder kontanter er injisert inn i økonomien, vil det israelske fondet sannsynligvis investerer mesteparten av sine inntekter i utlandet. Avkastningen fra disse investeringer vil da bli kanalisert inn i den lokale økonomien for formål som utdanning.

Israel tar lærdom av Norge og er i ferd med å sette sammen en plan for et nasjonalt investeringsfond der midler fra fremtidig salg av naturgass og olje skal plasseres, skriver Ynet News. I løpet de neste ti årene skal 10 milliarder dollar settes av for fremtidige generasjoner. I tillegg skal noen av inntektene investeres i strategisk viktige mål som utdanning og helse. Det blir også diskutert å bruke noe av utbyttet til å utvikle et nytt sett av eksportrettet, teknologi-basert industri som vil bygge på det som tradisjonelt har vært landets største ressurs: den menneskelige kapital, skriver avisen.

Fondet vil markere starten på en strategisk utvikling for den jødiske staten i en oljerik region hvor den har få venner og har måttet stole på sin egen industri. Israel vil bli et nytt medlem i en klubb med nasjoner som lever av energieksport, skriver avisen, og viser til Saudi Arabia, De forente arabiske emirater og Norge som andre medlemmer av denne klubben.

Drivkraften bak fondet er oppdagelsene i 2009 og 2010 av to store offshore gassfelt med anslåtte reserver på 25 billioner kubikkmeter gass. Feltene er en velsignelse for ressurs-fattige Israel, skriver avisen, som minner om en berømt uttalelse fra tidligere statsminister Golda Meir som beklaget at Moses hadde plukket ut som jødenes hjemland et sted i Midt Østen som ikke hadde olje. De siste årene har det vist seg at finnes både olje og naturgass i massevis. Men det tok noen år å oppdage det.

Et konsortium ledet av USA-baserte Noble Energy Inc. har sagt at det vil begynne å utvinne gass fra dypvannsfelt om et års tid, og produksjonen forventes så langt å overstige Israels innenriks gassbehov.

Allerede før den første gassen er utvunnet er israelske tjenestemenn i ferd med å planlegge hvordan inntektene fra salget skal brukes. Tjenestemenn anslår at gassen vil bringe inn mellom 2 milliarder og 3 milliarder dollar per år.

Basert på Bank of Israel og Finansdepartementets vurderinger, kan fondet bli på 10 milliard dollar innen 2021, med inntekter som begynner å hope seg opp innen 2015, sier Glenn Yago, som er seniordirektør ved Milken Institute Economic, en israelsk tankegruppe, til Ynet News.

Anbefalinger for fondets mulige struktur ble nylig sendt til kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu, men ingen beslutning er ennå ikke tatt om hvem som skal forvalte fondet og hvor investeringene vil gå, sier tjenestemenn. Når et forslag ligger klart vil det trenge behandling i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset.

For å unngå typiske fallgruver som inflasjon dersom store mengder kontanter er injisert inn i økonomien, vil det israelske fondet sannsynligvis investerer mesteparten av sine inntekter i utlandet. Avkastningen fra disse investeringer vil da bli kanalisert inn i den lokale økonomien for formål som utdanning.