Bank of Israel kuttet i dag renten med 25 basispunkter fra 2,75 % til 2,5 %. Selv om Bank of Israel forlot renten uendret i forrige måned, har den israelske sentralbanken kuttet renten to ganger i andre halvdel av 2011, hver gang med 25 basispunkter, en gang i slutten av november og før det ved utgangen av september, skriver den israelske finansavisen Globes. Kuttet var en mindre overraskelse fordi i en "Bloomberg" meningsmåling i helgen ga som resultat at 11 av 19 analytikere ikke forventet kutt, mens mindretallet av åtte eksperter hadde spådd kuttet på 25 basispunkter. Sentralbanken forklarer kuttet slik: "Beslutningen om å redusere renten til 2,5 % for februar 2012 er konsistent med en rentepolitikk som er ment å forskanse inflasjonsraten innenfor prisstabilitetsmålet på 1-3 % inflasjon de neste tolv månedene, og for å støtte vekst og samtidig opprettholde finansiell stabilitet. " Bank of Israel legger i sin pressemelding til at de viktigste hensyn i avgjørelsen var "nedgangen i veksten i Israels økonomi målt i eksporten og i innenlandsk etterspørsel på bakgrunn av svakheten i verdensøkonomien og den betydelige usikkerheten som eksisterer i det globale miljøet, primært i Europa. I tillegg viser undersøkelser at både forbrukere og bedrifter forventer at nedgangen i veksten vil fortsette.» Mens Bank of Israel forventer at inflasjonen holder seg innenfor regjeringens målområde er banken bekymret for utviklingen i Europa. "Data på den økonomiske aktiviteten i Europa er i samsvar med de vurderingene som tilsier at eurosonen vil skli inn i en resesjon i 2012. Tall for faktisk global handel viser en fortsatt nedgang i volumet fra oktober. Prognoser for verdenshandelens vekst i 2012 er revidert nedover. Risikoen for mislighold av noen europeiske land som reflekteres av høy avkastning på sine obligasjoner og deres høye lånegjeld er blitt uttrykt denne måneden i form av nedgradering av kredittvurderingen av store europeiske økonomier. Det har nylig vært tydelig optimisme i det globale finansmarkedet, hovedsakelig på bakgrunn av tiltak truffet av ESB, men usikkerheten knyttet til gjeldskrisen er fortsatt høy, noe som også påvirker nivået av usikkerhet om utviklingen i den israelske økonomien, " konkluderer den israelske sentralbanken, ifølge Globes. Når det gjelder det israelske boligmarkedet mener Bank of Israel at boligprisene vil fortsette å falle i moderat tempo.

Bank of Israel kuttet i dag renten med 25 basispunkter fra 2,75 % til 2,5 %. Selv om Bank of Israel forlot renten uendret i forrige måned, har den israelske sentralbanken kuttet renten to ganger i andre halvdel av 2011, hver gang med 25 basispunkter, en gang i slutten av november og før det ved utgangen av september, skriver den israelske finansavisen Globes. Kuttet var en mindre overraskelse fordi i en “Bloomberg” meningsmåling i helgen ga som resultat at 11 av 19 analytikere ikke forventet kutt, mens mindretallet av åtte eksperter hadde spådd kuttet på 25 basispunkter.

Sentralbanken forklarer kuttet slik: “Beslutningen om å redusere renten til 2,5 % for februar 2012 er konsistent med en rentepolitikk som er ment å forskanse inflasjonsraten innenfor prisstabilitetsmålet på 1-3 % inflasjon de neste tolv månedene, og for å støtte vekst og samtidig opprettholde finansiell stabilitet. ”

Bank of Israel legger i sin pressemelding til at de viktigste hensyn i avgjørelsen var “nedgangen i veksten i Israels økonomi målt i eksporten og i innenlandsk etterspørsel på bakgrunn av svakheten i verdensøkonomien og den betydelige usikkerheten som eksisterer i det globale miljøet, primært i Europa. I tillegg viser undersøkelser at både forbrukere og bedrifter forventer at nedgangen i veksten vil fortsette.»

Mens Bank of Israel forventer at inflasjonen holder seg innenfor regjeringens målområde er banken bekymret for utviklingen i Europa.

“Data på den økonomiske aktiviteten i Europa er i samsvar med de vurderingene som tilsier at eurosonen vil skli inn i en resesjon i 2012. Tall for faktisk global handel viser en fortsatt nedgang i volumet fra oktober. Prognoser for verdenshandelens vekst i 2012 er revidert nedover. Risikoen for mislighold av noen europeiske land som reflekteres av høy avkastning på sine obligasjoner og deres høye lånegjeld er blitt uttrykt denne måneden i form av nedgradering av kredittvurderingen av store europeiske økonomier. Det har nylig vært tydelig optimisme i det globale finansmarkedet, hovedsakelig på bakgrunn av tiltak truffet av ESB, men usikkerheten knyttet til gjeldskrisen er fortsatt høy, noe som også påvirker nivået av usikkerhet om utviklingen i den israelske økonomien, ” konkluderer den israelske sentralbanken, ifølge Globes.

Når det gjelder det israelske boligmarkedet mener Bank of Israel at boligprisene vil fortsette å falle i moderat tempo.