Aldri tidligere har Norge kjøpt så mye varer fra Israel som i fjor. Importen ble på 722 millioner kroner, som er 69 millioner høyere enn året før. «Jeg er ikke overrasket over disse tallene. Hovedårsaken skyldes enkelt og greit at vi trenger elektriske komponenter, og de lages i stor grad i Israel», sier økonomiprofessor Ola H. Grytten i en kommentar til Dagen. Den tidligere bestenoteringen for norsk import fra Israel var på 707,3 millioner kroner i 2008. De foreløpige tallene for norsk utenrikshandel i 2011 som Dagen har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser også at Norge har importert grønnsaker og frukt fra Israel for 137 millioner kroner. Dette er en økning på 3 millioner i forhold til året før. Det er nettopp i denne varegruppen at en boikott av israelske varer har vært mest intens fra venstresiden. «Boikotten av israelske varer har aldri vært vellykket. I tillegg har den i stor grad vært rettet mot grønnsaker og frukt», sier Ola H. Grytten til Dagen. Når det gjelder tallene for eksport, så solgte Norge varer til Israel for 622 millioner i fjor, og det var en økning på 5,7 prosent.

Aldri tidligere har Norge kjøpt så mye varer fra Israel som i fjor. Importen ble på 722 millioner kroner, som er 69 millioner høyere enn året før. «Jeg er ikke overrasket over disse tallene. Hovedårsaken skyldes enkelt og greit at vi trenger elektriske komponenter, og de lages i stor grad i Israel», sier økonomiprofessor Ola H. Grytten i en kommentar til Dagen. Den tidligere bestenoteringen for norsk import fra Israel var på 707,3 millioner kroner i 2008.

De foreløpige tallene for norsk utenrikshandel i 2011 som Dagen har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser også at Norge har importert grønnsaker og frukt fra Israel for 137 millioner kroner. Dette er en økning på 3 millioner i forhold til året før. Det er nettopp i denne varegruppen at en boikott av israelske varer har vært mest intens fra venstresiden.

«Boikotten av israelske varer har aldri vært vellykket. I tillegg har den i stor grad vært rettet mot grønnsaker og frukt», sier Ola H. Grytten til Dagen. Når det gjelder tallene for eksport, så solgte Norge varer til Israel for 622 millioner i fjor, og det var en økning på 5,7 prosent.