I mars/april vil det bli arrangert en stor isfestival med frosne skulpturer av viktige områder. I Oslo? Nei, i Jerusalem. Mens vi snør ned hver vinter drypper det kun noen snøfnugg i den israelske hovedstaden. Befolkningen vil ha mer vinter, og byens myndigheter slår til med å fylle byen opp med is, melder Ynet News. Festivalen vil bli avholdt på byens gamle jernbanestasjon og vil omfatte en utstilling av Jerusalems mest kjente steder, alle hugget i is, og mange attraksjoner for besøkende. Et stort 1500 kvadratmeters kompleks vil bli bygget i byen i forkant av festivalen, sammen med skøytebaner, en konsert og en bar laget av is. Hele komplekset vil bli drevet ved en temperatur på minus 10 grader celsius. Skulpturutstillingen vil vise Jerusalems mest unike steder, inkludert Tower of David, Israel Museum og Bybanen. Besøkende vil gå inn i komplekset gjennom en isete "Jaffa Gate" og passerer gjennom en rute, inkludert islysbilder og andre attraksjoner. En gruppe på 35 skulptører, lysteknikere, designere og byggherrer er forventet å komme fra Kina i februar og sette opp isutstillingen innen en måned.  Byggearbeidene vil bli eskortert av israelsk fagfolk og tolker.

I mars/april vil det bli arrangert en stor isfestival med frosne skulpturer av viktige områder. I Oslo? Nei, i Jerusalem. Mens vi snør ned hver vinter drypper det kun noen snøfnugg i den israelske hovedstaden. Befolkningen vil ha mer vinter, og byens myndigheter slår til med å fylle byen opp med is, melder Ynet News. Festivalen vil bli avholdt på byens gamle jernbanestasjon og vil omfatte en utstilling av Jerusalems mest kjente steder, alle hugget i is, og mange attraksjoner for besøkende.

Et stort 1500 kvadratmeters kompleks vil bli bygget i byen i forkant av festivalen, sammen med skøytebaner, en konsert og en bar laget av is. Hele komplekset vil bli drevet ved en temperatur på minus 10 grader celsius.

Skulpturutstillingen vil vise Jerusalems mest unike steder, inkludert Tower of David, Israel Museum og Bybanen. Besøkende vil gå inn i komplekset gjennom en isete “Jaffa Gate” og passerer gjennom en rute, inkludert islysbilder og andre attraksjoner. En gruppe på 35 skulptører, lysteknikere, designere og byggherrer er forventet å komme fra Kina i februar og sette opp isutstillingen innen en måned.  Byggearbeidene vil bli eskortert av israelsk fagfolk og tolker.