En fersk studie viser at israelskfødte barn av innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen er like godt integrert i det israelske samfunnet som de som er født av israelske familier som har vært i landet i flere generasjoner. Ifølge en studie utført av Myers-JDC-Brookdale Institute er barn av sovjetiske innvandrere fullstendig integrert i det israelske samfunnet, mens israelskfødte barn av etiopiske innvandrere fortsatt står overfor integreringsvanskeligheter, skriver Haaretz. Omtrent 2000 tenåringer i alderen 12-17 deltok i studien der forskerne sammenlignet integrering av barn av sovjetiske innvandrere, etiopiske innvandrere og barn av veteranisraelske familier. Studien så på andelen av tenåringer som var i stand til å klare skolekravene på hvert klassetrinn. Mens 60 % av russiske tenåringer klarte kravene, og 58 % av veteranisraelere gjorde det samme, var det bare 28 % av de etiopiske tenåringene som klarte kravene. Videre viste studien at mens 55 % av etiopiske tenåringer gjør bruk av offentlig skolehjelp, gjør bare 15 % av veteranisraelere og russere det samme. Videre opplyste 68 % av russiske tenåringer at de føler seg "utelukkende israelske", mens bare 13 % av etiopiske tenåringer sa det samme. Den vellykkede integreringen av de russiske innvandrerne gjør at større ressurser nå vil bli brukt for å hjelpe det etiopiske miljøet.

En fersk studie viser at israelskfødte barn av innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen er like godt integrert i det israelske samfunnet som de som er født av israelske familier som har vært i landet i flere generasjoner. Ifølge en studie utført av Myers-JDC-Brookdale Institute er barn av sovjetiske innvandrere fullstendig integrert i det israelske samfunnet, mens israelskfødte barn av etiopiske innvandrere fortsatt står overfor integreringsvanskeligheter, skriver Haaretz.

Omtrent 2000 tenåringer i alderen 12-17 deltok i studien der forskerne sammenlignet integrering av barn av sovjetiske innvandrere, etiopiske innvandrere og barn av veteranisraelske familier. Studien så på andelen av tenåringer som var i stand til å klare skolekravene på hvert klassetrinn. Mens 60 % av russiske tenåringer klarte kravene, og 58 % av veteranisraelere gjorde det samme, var det bare 28 % av de etiopiske tenåringene som klarte kravene.

Videre viste studien at mens 55 % av etiopiske tenåringer gjør bruk av offentlig skolehjelp, gjør bare 15 % av veteranisraelere og russere det samme. Videre opplyste 68 % av russiske tenåringer at de føler seg “utelukkende israelske”, mens bare 13 % av etiopiske tenåringer sa det samme. Den vellykkede integreringen av de russiske innvandrerne gjør at større ressurser nå vil bli brukt for å hjelpe det etiopiske miljøet.