Israel har lav arbeidsledighet og et stramt arbeidsmarked. De israelske innvandringsmyndighetene har derfor signert to nye bilaterale avtaler med henholdsvis Romania og Bulgaria.  Dermed vil Israel ha sikret seg tilstrekkelig med bygningsarbeidere de neste årene. Ifølge avtalene er 2500 arbeidere ventet å ankomme innen utgangen av året, og 6800 innen midten av 2014 for å oppfylle kvoten på 8000 arbeidere, skriver Ynet News. Avtalene vil påvirke sysselsettingsbyråene, som ikke lenger vil være i stand til å ta høye provisjonsavgifter. Det har vært stor debatt i Israel det siste året om disse byråenes funksjoner og høye fortjeneste.  De nye bygningsarbeiderne vil ankomme Israel uten bruk av arbeidsformidlingsbyråene, sier innvandringsmyndighetene, som er gått lei av byråenes høye avgifter for formidlingen av arbeidskraften. Ifølge avtalene med Romania og Bulgaria vil Israel øke den utenlandske arbeidstakerkvoten i bygningsbransjen til 8000.  Også på slutten av 90-tallet var det et høyt antall rumenske arbeidere i Israel. De overtok etter arbeidere fra Gaza og Vestbredden, som måtte utestenges da terroren spredte seg som resultat av den andre intifaden og forløpet til den.

Israel har lav arbeidsledighet og et stramt arbeidsmarked. De israelske innvandringsmyndighetene har derfor signert to nye bilaterale avtaler med henholdsvis Romania og Bulgaria.  Dermed vil Israel ha sikret seg tilstrekkelig med bygningsarbeidere de neste årene. Ifølge avtalene er 2500 arbeidere ventet å ankomme innen utgangen av året, og 6800 innen midten av 2014 for å oppfylle kvoten på 8000 arbeidere, skriver Ynet News.

Avtalene vil påvirke sysselsettingsbyråene, som ikke lenger vil være i stand til å ta høye provisjonsavgifter. Det har vært stor debatt i Israel det siste året om disse byråenes funksjoner og høye fortjeneste.  De nye bygningsarbeiderne vil ankomme Israel uten bruk av arbeidsformidlingsbyråene, sier innvandringsmyndighetene, som er gått lei av byråenes høye avgifter for formidlingen av arbeidskraften.

Ifølge avtalene med Romania og Bulgaria vil Israel øke den utenlandske arbeidstakerkvoten i bygningsbransjen til 8000.  Også på slutten av 90-tallet var det et høyt antall rumenske arbeidere i Israel. De overtok etter arbeidere fra Gaza og Vestbredden, som måtte utestenges da terroren spredte seg som resultat av den andre intifaden og forløpet til den.