Tretti-fire prosent av Israels industribedrifter planlegger å flytte noe av sin produksjon til utlandet innen to år ifølge en undersøkelse utført av den israelske næringslivsorganisasjonen, som har spurt 235 av sine medlemsfabrikker. Undersøkelsen viser også at bare halvparten av Israels produksjonsaktivitet forventes å forbli i Israel etter den planlagte overføringen til utlandet. En fjerdedel av selskapene som i dag har produksjon i utlandet sier de har mottatt hjelp fra landene de flyttet sin aktivitet til, skriver Ynet News. Les mer