Den israelske regjeringen har vedtatt en ny lovendring som de mener vil bidra til å senke prisene nasjonalt. Så snart finansminister Yuval Steinitz (bilde) undertegner lovdokumentet vil israelske forbrukere kunne importere varer for opp til 1.850 kroner, uten å betale toll. Tanken er å tvinge det lokale næringslivet til å senke prisene ytterligere i møte med økt internasjonal konkurranse, skriver miff.no med Jerusalem Post som kilde. Lederen i en av Israels elektronikkjeder, Rafi Friedman, er overraskende nok svært positiv til dette vedtaket, på tross av at det i stor grad rammer hans egen næring. “Alle kunder som kommer til oss [Brimag Digital Age] er interessert i å kjøpe ting så billig som mulig. Noen kommer med beviser fra en rivaliserende butikk som de besøkte fem sekunder tidligere, mens andre viser oss billigere produkter på internett. En tredje gruppe baserer sin informasjon på noe de har hørt av en venn”, forklarer han til Jerusalem Post. “Konkurransen fra internett er allerede stor. Jeg tror at mange produkter kan være billigere i Israel enn på internett. Men om noen finner noe billigere i utlandet, så er det fint for dem”, legger han til.Friedman, som er leder i israelsk handelskammers avdeling for elektronikkimport, mener det er bra at forbrukeren får styrket sine rettigheter. Men han er likevel redd for at flere israelere vil kjøpe produkter fra usikre nettsteder og slik bli lurt. I Israel er det en svært liten andel forbrukere som kjøper sine varer via nettet. Det kan kanskje være noe av årsaken til at Friedman er så lite skeptisk. Kun 0,5 prosent av bruttonasjonalprodukt, 6 milliarder kroner, handlet israelere for i fjor direkte fra PC-en. Men dem som kjøpte varer og tjenester i israelske butikker etter først å ha sammenliknet prisene på nettet, konsumerte for 30 milliarder kroner i fjor. Det er oppsiktsvekkende høyt for en utviklet økonomi, skriver miff.no. Israelsk forbrukerråd er likevel fornøyd og tror disse tallene kan utvikle seg i en annen retning på sikt, med den nye loven. Økonom for rådet, Shlomi Dagan, kaller vedtaket “en liten seier for forbrukerne”.“Det vil føre til at forbrukeren vil kunne kjøpe produkter, i hovedsak elektronikk, fra utlandet til en pris som er mange prosent lavere enn i Israel”, mener han.

Den israelske regjeringen har vedtatt en ny lovendring som de mener vil bidra til å senke prisene nasjonalt. Så snart finansminister Yuval Steinitz (bilde) undertegner lovdokumentet vil israelske forbrukere kunne importere varer for opp til 1.850 kroner, uten å betale toll. Tanken er å tvinge det lokale næringslivet til å senke prisene ytterligere i møte med økt internasjonal konkurranse, skriver miff.no med Jerusalem Post som kilde. Lederen i en av Israels elektronikkjeder, Rafi Friedman, er overraskende nok svært positiv til dette vedtaket, på tross av at det i stor grad rammer hans egen næring.

“Alle kunder som kommer til oss [Brimag Digital Age] er interessert i å kjøpe ting så billig som mulig. Noen kommer med beviser fra en rivaliserende butikk som de besøkte fem sekunder tidligere, mens andre viser oss billigere produkter på internett. En tredje gruppe baserer sin informasjon på noe de har hørt av en venn”, forklarer han til Jerusalem Post.

“Konkurransen fra internett er allerede stor. Jeg tror at mange produkter kan være billigere i Israel enn på internett. Men om noen finner noe billigere i utlandet, så er det fint for dem”, legger han til.Friedman, som er leder i israelsk handelskammers avdeling for elektronikkimport, mener det er bra at forbrukeren får styrket sine rettigheter. Men han er likevel redd for at flere israelere vil kjøpe produkter fra usikre nettsteder og slik bli lurt.

I Israel er det en svært liten andel forbrukere som kjøper sine varer via nettet. Det kan kanskje være noe av årsaken til at Friedman er så lite skeptisk. Kun 0,5 prosent av bruttonasjonalprodukt, 6 milliarder kroner, handlet israelere for i fjor direkte fra PC-en. Men dem som kjøpte varer og tjenester i israelske butikker etter først å ha sammenliknet prisene på nettet, konsumerte for 30 milliarder kroner i fjor. Det er oppsiktsvekkende høyt for en utviklet økonomi, skriver miff.no.

Israelsk forbrukerråd er likevel fornøyd og tror disse tallene kan utvikle seg i en annen retning på sikt, med den nye loven. Økonom for rådet, Shlomi Dagan, kaller vedtaket “en liten seier for forbrukerne”.“Det vil føre til at forbrukeren vil kunne kjøpe produkter, i hovedsak elektronikk, fra utlandet til en pris som er mange prosent lavere enn i Israel”, mener han.