I flere år har forskerne på Hebrew University i Jerusalem kjempet med å tyde inskripsjonen på en liten stein som ble funnet muret inn i bymuren i Tel Aviv. Først trodde man at det var en liten del av en gravskrift fra 1900-tallet, men nå viser det seg at steinen er mye eldre, og langt mer interessant. Den kan dateres helt tilbake til middelalderens kristne korstog og det oppsiktsvekkende er at den er skrevet på arabisk av en kristen keiser, skriver den danske avisen Jyllands Posten. Inskripsjonen på steinen er omkring 800 år gammel, og den er underskrevet av den tyskromerske keiseren Frederik den andre, en særdeles fargerik regent som var kjent for sin toleranse overfor den muslimske verden, skriver den danske avisen. På marmorsteinen nevnes blant annet alle de landene der han regjerte. Årsaken til at forskerne har hatt så store problemer med å tyde inskripsjonen som sannsynligvis er skrevet av en kunstner eller steinhugger på keiserens befaling, er at en er skrevet på et svært sjeldent arabisk skriftspråk, skriver Jyllands Posten. Dessuten har det ikke gjort arbeidet enklere at steinen er slitt etter å ha vært plassert i en mur i nesten 800 år, skriver avisen. Korstogene hadde til hensikt å sikre at de kristne områdene, inklusiv Jerusalem, forble på kristne hender og ikke arabiske. Det ble gjennomført i alt åtte korstog fra 1095 til 1291. Inskripsjonene på steinen er datert til 1229. Frederik den andre deltok i det sjette korstoget. Under sitt opphold i området okkuperte Frederik den andre en borg i Jaffa, og forskerne mener at steinen opprinnelig har vært muret inne i bymuren her. Her finnes nemlig en stein med inskripsjon på latin.  Hvordan den senere er endt opp i bymuren i Tel Aviv er det ingen umiddelbar forklaring på, skriver Jyllands Posten.

I flere år har forskerne på Hebrew University i Jerusalem kjempet med å tyde inskripsjonen på en liten stein som ble funnet muret inn i bymuren i Tel Aviv. Først trodde man at det var en liten del av en gravskrift fra 1900-tallet, men nå viser det seg at steinen er mye eldre, og langt mer interessant. Den kan dateres helt tilbake til middelalderens kristne korstog og det oppsiktsvekkende er at den er skrevet på arabisk av en kristen keiser, skriver den danske avisen Jyllands Posten.

Inskripsjonen på steinen er omkring 800 år gammel, og den er underskrevet av den tyskromerske keiseren Frederik den andre, en særdeles fargerik regent som var kjent for sin toleranse overfor den muslimske verden, skriver den danske avisen. På marmorsteinen nevnes blant annet alle de landene der han regjerte.

Årsaken til at forskerne har hatt så store problemer med å tyde inskripsjonen som sannsynligvis er skrevet av en kunstner eller steinhugger på keiserens befaling, er at en er skrevet på et svært sjeldent arabisk skriftspråk, skriver Jyllands Posten. Dessuten har det ikke gjort arbeidet enklere at steinen er slitt etter å ha vært plassert i en mur i nesten 800 år, skriver avisen.

Korstogene hadde til hensikt å sikre at de kristne områdene, inklusiv Jerusalem, forble på kristne hender og ikke arabiske. Det ble gjennomført i alt åtte korstog fra 1095 til 1291. Inskripsjonene på steinen er datert til 1229.

Frederik den andre deltok i det sjette korstoget. Under sitt opphold i området okkuperte Frederik den andre en borg i Jaffa, og forskerne mener at steinen opprinnelig har vært muret inne i bymuren her. Her finnes nemlig en stein med inskripsjon på latin.  Hvordan den senere er endt opp i bymuren i Tel Aviv er det ingen umiddelbar forklaring på, skriver Jyllands Posten.