Israels eksportkart har gjennomgått flere endringer i de ni første månedene av 2011, ifølge tall fra Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI), skriver Ynet News. USA opprettholdt sin ledende posisjon som Israels største eksportdestinasjon med eksport av varer (diamanter ikke inkludert) på totalt ca. 9 milliarder dollar - opp 3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det høyeste eksportvolumet ble rapportert i farmasi, som utgjør ca. 41 % av samlet eksport til USA, eksklusive diamanter. IEICI bemerker at til tross for amerikansk ranking på toppen av Israels eksportdiagram er gapet mellom USA og andre nasjoner blitt mindre. Eksporten til USA i januar-februar var fem ganger høyere enn eksporten til Storbritannia i samme periode, men i samme periode i fjor var den seks ganger høyere, og i 2009 ni ganger høyere. Storbritannia opprettholdt sin ranking fra i fjor som Israels nest største eksportdestinasjon og er Israels største eksportdestinasjon i Europa. Eksporten til Storbritannia økte med 23 % sammenlignet med samme periode i fjor på grunn av en kraftig økning i farmasøytisk eksport til Storbritannia. Kina er kommet opp på tredje plass og fortsetter å befeste sin posisjon som Israels største eksportdestinasjon i Asia. Eksporten av varer, uten diamanter, utgjorde ca. 1,7 milliarder dollar tilsvarende som i samme periode i fjor. "Endringene i Israels eksportkart gjenspeiler den økende betydningen av Kina som et viktig eksportmål for Israel,." sier IEICI styreleder Ramzi Gabbay til Ynet News. Gabbay anslår at Kina vil bli Israels største eksportmål innen utgangen av 2011 og sier at IEICI har planer om å kanalisere ressurser til å fremme eksport til nye markeder i Sørøst-Asia og Sør-Amerika for å oppveie den forventede nedgangen i eksporten til Europa og USA. Nederland ligger på en fjerdeplass på Israels eksportdiagram med eksport på 1,6 milliarder dollar - opp 19 % fra samme periode i fjor, fulgt av Tyskland på femteplass med eksport til 1450 millioner dollar, eksklusive diamanter, opp 24 % sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for det kjølige politiske klimaet mellom Israel og Tyrkia det siste året klatret Tyrkia til sjetteplass med eksport på totalt 1.4 milliarder dollar - opp 39 % sammenlignet med samme periode i fjor - den høyeste økningen blant Israels topp 20 eksportdestinasjoner. Frankrike er rangert på syvendeplass på listen, etter å ha klatret fra niende plass i samme periode i fjor med eksport utenom diamanter på totalt 1.1 milliarder dollar- opp 22 % fra samme periode i fjor. Italia følger på åttende plass med eksport på rundt 1 milliard dollar - opp 4 % fra i fjor. India sank til niende plass sammenlignet med fjerde plass i fjor med eksporten på totalt 934 millioner dollar - ned 30 %. Dette er den største nedgang blant Israels topp 20 eksportdestinasjoner. Spania beholdt sin 10. plass med 750 millioner dollar i eksporten - ned 8 % sammenlignet med samme periode i fjor. Israels totale eksport (unntatt diamanter, skip og fly) i januar-februar 2011 utgjorde 34.7 milliarder dollar - opp 11 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Israels eksportkart har gjennomgått flere endringer i de ni første månedene av 2011, ifølge tall fra Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI), skriver Ynet News. USA opprettholdt sin ledende posisjon som Israels største eksportdestinasjon med eksport av varer (diamanter ikke inkludert) på totalt ca. 9 milliarder dollar – opp 3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det høyeste eksportvolumet ble rapportert i farmasi, som utgjør ca. 41 % av samlet eksport til USA, eksklusive diamanter.

IEICI bemerker at til tross for amerikansk ranking på toppen av Israels eksportdiagram er gapet mellom USA og andre nasjoner blitt mindre. Eksporten til USA i januar-februar var fem ganger høyere enn eksporten til Storbritannia i samme periode, men i samme periode i fjor var den seks ganger høyere, og i 2009 ni ganger høyere.

Storbritannia opprettholdt sin ranking fra i fjor som Israels nest største eksportdestinasjon og er Israels største eksportdestinasjon i Europa. Eksporten til Storbritannia økte med 23 % sammenlignet med samme periode i fjor på grunn av en kraftig økning i farmasøytisk eksport til Storbritannia.

Kina er kommet opp på tredje plass og fortsetter å befeste sin posisjon som Israels største eksportdestinasjon i Asia. Eksporten av varer, uten diamanter, utgjorde ca. 1,7 milliarder dollar tilsvarende som i samme periode i fjor.

“Endringene i Israels eksportkart gjenspeiler den økende betydningen av Kina som et viktig eksportmål for Israel,.” sier IEICI styreleder Ramzi Gabbay til Ynet News. Gabbay anslår at Kina vil bli Israels største eksportmål innen utgangen av 2011 og sier at IEICI har planer om å kanalisere ressurser til å fremme eksport til nye markeder i Sørøst-Asia og Sør-Amerika for å oppveie den forventede nedgangen i eksporten til Europa og USA.

Nederland ligger på en fjerdeplass på Israels eksportdiagram med eksport på 1,6 milliarder dollar – opp 19 % fra samme periode i fjor, fulgt av Tyskland på femteplass med eksport til 1450 millioner dollar, eksklusive diamanter, opp 24 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Til tross for det kjølige politiske klimaet mellom Israel og Tyrkia det siste året klatret Tyrkia til sjetteplass med eksport på totalt 1.4 milliarder dollar – opp 39 % sammenlignet med samme periode i fjor – den høyeste økningen blant Israels topp 20 eksportdestinasjoner.

Frankrike er rangert på syvendeplass på listen, etter å ha klatret fra niende plass i samme periode i fjor med eksport utenom diamanter på totalt 1.1 milliarder dollar- opp 22 % fra samme periode i fjor. Italia følger på åttende plass med eksport på rundt 1 milliard dollar – opp 4 % fra i fjor.

India sank til niende plass sammenlignet med fjerde plass i fjor med eksporten på totalt 934 millioner dollar – ned 30 %. Dette er den største nedgang blant Israels topp 20 eksportdestinasjoner. Spania beholdt sin 10. plass med 750 millioner dollar i eksporten – ned 8 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Israels totale eksport (unntatt diamanter, skip og fly) i januar-februar 2011 utgjorde 34.7 milliarder dollar – opp 11 % sammenlignet med samme periode i fjor.